Pedagog, psycholog, doradca zawodowy

HARMONOGRAM PRACY SZKOLNYCH SPECJALISTÓW W STACJONARNYM TRYBIE NAUCZANIA

PEDAGOGmgr Magdalena Chojnacka

Poniedziałek 1015-1515
Wtorek 1030-1430
Środa 800-1130
Czwartek 1000-1430
Piątek  800-1100

PSYCHOLOGmgr Magdalena Żołnowska – Kozubska

Poniedziałek 900-1100
Wtorek 800-1030
Środa 800-1330
Czwartek 800-1430
Piątek  900-1230

Doradca zawodowymgr Justyna Betkowska

Wtorek 900 – 1100

Doradca zawodowymgr Anna Muszyńska

Poniedziałek 800 – 1230
Wtorek 1045-1415
Środa 800 – 1230
Czwartek 1130 – 1500
Piątek 940-1140

 

Dodatkowe dyżury psychologa – środa 12.30 – 13.30

 

STAŁE DUŻURY/KONSULTACJE SZKOLNYCH SPECJALISTÓW

uruchomione dla rodziców oraz uczniów przejawiających trudności emocjonalno-społeczne związane z powrotem do nauki stacjonarnej

 

RODZICE                  piątek              17.09.2021      w godzinach  16.00 – 18.00

                                   czwartek         21.10.2021      w godzinach  17.00 – 18.00

                                   czwartek         16.12.2021      w godzinach  17.00 – 18.00

                                   czwartek         17.03.2022      w godzinach  17.00 – 18.00

                                   czwartek         28.04.2022      w godzinach  17.00 – 18.00

                                   czwartek         02.06.2022      w godzinach  17.00 – 18.00

 

                                   kontakt telefoniczny lub mailowy:

psycholog       Magdalena Żołnowska-Kozubska     24 364 06 54

                       magdalena.zolnowska_kozubska@trzecie.edu.pl

 

pedagog         Magdalena Chojnacka                      24 364 06 55

                       magdalena.chojnacka@trzecie.edu.pl

 

spotkanie w kontakcie bezpośrednim na terenie szkoły jest możliwe po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu terminu ze szkolnym specjalistą

UCZNIOWIE

Dodatkowe dyżury psychologa – środa 12.30 – 13.30

         dyżur pedagoga czwartek 13.30 – 14.30