Pedagog, psycholog, doradca zawodowy

HARMONOGRAM PRACY SZKOLNYCH SPECJALISTÓW W STACJONARNYM TRYBIE NAUCZANIA

PEDAGOGmgr Magdalena Chojnacka

Poniedziałek 1030-1430
Wtorek 1030-1430
Środa 900-1330
Czwartek 800-1230
Piątek  800-1100

PSYCHOLOGmgr Magdalena Żołnowska – Kozubska

Poniedziałek 830-1230
Wtorek 800-1230
Środa 1230-1600
Czwartek 1230-1530
Piątek  —————

Doradca zawodowymgr Justyna Betkowska

Poniedziałek 930-1330
Wtorek —————
Środa —————
Czwartek 930-1330
Piątek  1000-1300

Doradca zawodowymgr Anna Muszyńska

Poniedziałek  
Wtorek 1040-1130
Środa 940-1340
Czwartek  
Piątek  

 

KONSULTACJE SZKOLNYCH SPECJALISTÓW DLA UCZNIÓW I ICH RODZICÓW W OKRESIE NAUKI ZDALNEJ

 W okresie zdalnego nauczania kontakt ze szkolnymi specjalistami możliwy jest:

  • każdego dnia tygodnia w czasie odroczonym na zasadzie kontaktu mailowego poprzez służbową pocztę elektroniczną lub e-dziennik,
  • w czasie rzeczywistym w trakcie pełnionego przez nich dyżuru.

 SPECJALISTA 

 DZIEŃ TYGODNIA 

 GODZINY

 SPOSÓB KOMUNIKACJI

psycholog

 

Magdalena Żołnowska-Kozubska

poniedziałek

8.30 – 12.30

telefoniczny:        24 364 06 54

 

mailowy:

magdalena.zolnowska-kozubska@trzecie.edu.pl

Dziennik Librus

 

 pedagog

 

Magdalena Chojnacka

środa

8.30 – 12.30

telefoniczny:       24 364 06 55

 

mailowy

magdalena.chojnacka@trzecie.edu.pl

Dziennik Librus

 

 doradca zawodowy

 

Justyna Betkowska

 

czwartek

9.30 – 10.30

mailowy:

justyna.betkowska@trzecie.edu.pl

Dziennik Librus

 doradca zawodowy

 

Anna Muszyńska

 

wtorek

10.30 – 11.30

mailowy:

anna.muszynska@trzecie.edu.pl

Dziennik Librus