Pedagog, psycholog, doradca zawodowy

PEDAGOG – socjoterapeuta, doradca zawodowy
mgr Hanna Drzewiecka – Krawczyk

Pedagog

Poniedziałek 1030-1430

Wtorek  745-1030   1245 – 1330

Środa 1300-1700

Czwartek 745-930   1145 – 1415

Piątek 745-1130  1300 – 1330

Doradca zawodowy

Wtorek 1030-1245

Środa 1130-1300

Czwartek 930 – 1145

Piątek 1130-1300

PSYCHOLOG – doradca zawodowy
mgr Katarzyna Walczak

  Psycholog Doradca zawodowy
Poniedziałek 930-1200 800 – 930
Wtorek 1200-1700 1030-1200
Środa 800-1200 1200-1330
Czwartek 930-1500 800 – 930
Piątek  800-1100 1100-1230

Doradca zawodowy – mgr Justyna Betkowska

Wtorek 730-1100

Środa 1130-1230

Czwartek 930 – 1400

Piątek 1030-1130