Pedagog, psycholog, doradca zawodowy

PSYCHOLOGmgr Katarzyna Walczak

Poniedziałek 1000-1400
Wtorek 1100-1500
Środa 1100-1500
Czwartek 1030-1430
Piątek  800-1200

PEDAGOGmgr Magdalena Chojnacka

Poniedziałek 930-1330
Wtorek 800-1300
Środa 800-1300
Czwartek 1130-1430
Piątek  800-1100

PSYCHOLOGmgr Magdalena Żołnowska – Kozubska

Poniedziałek 1200-1600
Wtorek 1200-1600
Środa —————-
Czwartek 1300-1500
Piątek  —————

 

Doradca zawodowymgr Justyna Betkowska – sala 121

Poniedziałek 1000-1400
Wtorek 900-1300
Środa 800-1200
Czwartek 1000-1430
Piątek  900-1230