Plan zamówień publicznych

Plan postępowań o udzielenia zamówień na rok 2021 (link)