Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 do klas I szkół ponadpodstawowych w Płocku
jest wspierana przez system elektroniczny
 od 16 maja 2022 r. 
Kandydaci – uczniowie klas VIII szkół podstawowych – posługują się indywidualnymi kontami naborowymi,
poprzez stronę rekrutacyjną dostępną pod adresem:

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na terenie województwa mazowieckiego, na rok szkolny 2022/2023

Oferta edukacyjna

Zasady rekrutacji 2022-2023

Przykładowy sprawdzian kompetencji językowych do oddziału dwujęzycznego

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu

Oświadczenie o wielodzietności.