Rekrutacja

 

Na rok szkolny 2023/2024 w III Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku planowany jest nabór do 8 oddziałów – 7 oddziałów to oddziały ogólnodostępne, 1 to oddział dwujęzyczny (z językiem angielskim).

ZASADY REKRUTACJI DOIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGOZ ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI

IM. MARII DĄBROWSKIEJ W PŁOCKUNA ROK SZKOLNY 2023/2024

 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2023r.

Oferta edukacyjna 2023 2024

PRZYKŁADOWY SPRAWDZIAN KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH DO KLASY DWUJĘZYCZNEJ W III LO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI

Klucz do przykładowego sprawdzianu kompetencji