Rekrutacja 2020/2021

Drodzy Rodzice!
 
Poniżej zamieszczamy pakiet informacji dotyczących procesu rekrutacji oraz wzory stosownych oświadczeń.
 
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości proszę o kontakt pod nr tel. 24 364-06-40 lub e-mailowo agnieszka.wierzchowska@trzecie.edu.pl
 
 
 
 
 
 
– Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych
 

Listy zakwalifikowanych

Uwaga

Przypominamy, że zgodnie z zasadami dotyczącymi rekrutacji do III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej na rok szkolny 2020/2021, do oryginałów dokumentów należy dołączyć dwie podpisane fotografie oraz ankietę osobową ucznia, która zostanie udostępniona Państwu na stronie  internetowej szkoły oraz drogą elektroniczną na adres mailowy udostępniony we wniosku rekrutacyjnym.

ankieta