Rekrutacja 2020/2021

DRODZY RODZICE!

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nie stosuje się przepisów art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, co oznacza, iż na terenie województwa mazowieckiego w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 nie stosuje się harmonogramu rekrutacji ogłoszonego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty Zarządzeniem Nr 8 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2020/2021.

Tym samym termin 11 maja 2020 r. jako dzień rozpoczęcia rekrutacji elektronicznej  i składania wniosków jest terminem NIEAKTUALNYM.

Pozostałe terminy rekrutacji wynikające z Zarządzenia MKO są również anulowane.

W załączeniu przedstawiam Państwu terminy postępowania rekrutacyjnego do klas I szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 ogłoszone przez Ministra Edukacji Narodowej oraz ofertę edukacyjną naszego liceum.
W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcam do bezpośredniego kontaktu e-mailowego: