Lekkoatleci trzeciego … cz.1

Droga do zdobycia wiedzy i osiągnięcia wysokiego poziomu mądrości jest długa i trudna, wymagająca dużego wysiłku. Aby tą drogą podążać należy być silnym, wytrzymałym i sprawnym fizycznie. Ta dewiza zawsze przyświecała uczniom i absolwentom III LO i dlatego tak dużo jej wychowanków uprawiało różne sporty a w szczególności „królową sportów” – lekką atletykę.

2.61 2.89
Trener Eugeniusz Rój z grupą zawodników. Obóz w Gdyni, na pierwszym planie U. Ignaczak.
3.95 Skierniewice reprezentacja III Lo
B. Kraśniewska, M. Piotrowska, E. Tobiszewska
w towarzystwie kolegów.
Skierniewice, reprezentacja III LO na
sztafetowych biegach przełajowych.
Elbl?g - Sztafetowe BP III LO IV m-ce ok 1982 3.104
Sztafetowe Biegi Przełajowe – Elbląg. Anna Kruszlińska i Wiesława Korczak.

Do wyróżniających się lekkoatletów reprezentujących szkołę, miasto i klub na zawodach wszystkich szczebli – międzyszkolnych, mistrzostwach Miasta i Województwa, Spartakiadach i Olimpiadach Młodzieży, Mistrzostwach Polski wszystkich kategorii, mityngach i zawodach międzynarodowych należeli między innymi: Anioł Aleksandra, Badio Janusz, BAŁDYGA JOANNA, Bańkowska Dorota, Baran Dariusz, Bieniak Izabela, Bieniek Mariusz, Boczek Aneta, Brzozowska Jolanta, Brzózka Karol, Chęciński Jerzy, Chmura Agnieszka, Ciarka Jacek, Cieślińska Magdalena, Danielak Marzena, Dobiszewska Elżbieta, DOBRZENIAK JAROSŁAW, DOROBEK JUSTYNA, Dwórznik Agnieszka, Dymek Sebastian, FELICIAK EWELINA, Fijałkowska Renata, Florczak Wiesława, Flak Michał, Gembicka Ewelina, GIŻYŃSKI MARIUSZ, GIERZYŃSKA EMILIA, Gładki Krzysztof, Głos Tadeusz, Hortyńska Katarzyna, IGNACZAK URSZULA, Jabłońska Aleksandra, JÓŹWIAK GRZEGORZ, Jóźwiak Joanna, Kalita Violetta, Kijek Agnieszka, Kikolska Renata, KORCZAK WIESŁAWA, Kowalska Bożena, Kołodziejska Marzena, KRUSZLIŃSKA ANNA, KRUSZLIŃSKA MAŁGORZATA, Kulpa Beata, Krzemińska Mariola, Krzeszewska Grażyna, KUROWSKA EWA, Kusznierska Edyta, Kuśnierz Monika, MAŁKIEWICZ ANNA, Marzewska Anna, MAZUROWSKA JOANNA, MOSSAKOWSKA MARIOLA, Niedziela Joanna, Ochocińska Sylwia, PIOTROWSKA MAGDALENA, PODLEŚNA JOANNA, Poleszak Krzysztof, Potrzuska Katarzyna, Pesta Agata, Purbecka Aniela, RESZCZYŃSKA ALEKSANDRA, RODACKA DOMINIKA, Siuta Magdalena, Sowińska Marta, Stańczak Katarzyna, Staszewska Bogumiła, Stefańska Aneta, Stelmaszewski Przemysław, Strusińska Aleksandra, Szczepańska Anna, Szczutowska Aleksandra, Szczypecki Marcin, Szewczuk Małgorzata, Szlom Krzysztof, Świątek Łukasz, Świderska Joanna, SIECZKOWSKA MARTYNA, UDAŁOW DOROTA, Wojszczak Agnieszka, Warda Renata, Wawrowski Przemysław, WIŚNIEWSKA EWA, Woja Justyna, Wyrębkowski Piotr, Zalewska Justyna, ZIELONKA ELŻBIETA.

Popradzkie Pleso 4.138 Reszczy?ska
Obóz letni w Popradzie 1994
(Popradzkie Pleso).
Jarosław Dobrzeniak – Łódź. Aleksandra Reszczyńska (z lewej)
z koleżanką z AZS Gdańsk.
Kielce - 1996 1996 - Pozna? V m-ce Aleksandra Reszczy?ska
Anna Szczepańska – IV miejsce
w siedmioboku MP w Kielcach.
Aleksandra Reszczyńska
Poznań 1996, V miejsce.
4.151 MP SZS 1998 Wroc?aw
Edyta Kusznierska i Aneta Stefańska
na stadionie w Grudziądzu.
Grupa zawodników z trenerem Eugeniuszem Rojem na MP SZS we Wrocławiu – 1998 r.
Najlepsi trenerzy i zawodnicy roku P?ocka
Najlepsi trenerzy i zawodnicy roku Płocka – lekkoatleci; od lewej: M. Giżyński, G. Jóźwiak, Ł. Kowalski, I. Bieniak, A. Małkiewicz, E. Kurowska, E. Rój, M. Iller, M. Baniecka, M. Zarychta, Prezydent m. Płocka -Krajowski-Kukiel i v-ce Prezydent Buraczyński.
Iwona Portalska 1998 ??czyca 2000 MPJ - Wroc?aw 2000
Iwona Portalska z Władysławem Komarem (jedno z ostatnich zdjęć olimpijczyka przed tragicznym wypadkiem) Mariusz Giżyński na mityngu w Łęczycy. MPJ – Wrocław 2000: Anna Małkiewicz i Mariusz Giżyński
MPJ w BP - Bydgoszcz 2000 r. 5.186
MPJ w BP – Bydgoszcz 2000 r. Grzegorz Jóźwiak – trójskok w Łęczycy.
HMPJ - W-wa 19.01.01 r. 5.191 5.194 5.200 5.207
HMPJ – W-wa 19.01.01 r.; na razie na drugiej pozycji przyszła Mistrzyni Polski Anna Małkiewicz Anna Małkiewicz – wielokrotna zwyciężczyni Biegu Tumskiego Bieg Tumski – na pierwszym miejscu finiszuje Justyna Woja Zwyciężczynię Biegu Tumskiego Dorotę Udałow dekoruje Anna Kossakowska Justyna Zalewska w biegu na 100m na mityngu majowym w Płońsku

       Trzecie lekkoatletami stoi … cz. 2