Szkolny Konkurs Informatyczny

III Szkolny Konkurs Informatyczny dla uczniów  liceum i gimnazjum

 

Lista uczniów zakwalifikowanych do II etapu

Wyniki Etapu II i lista uczniów zakwalifikowanych do finału

 

Przebieg Konkursu

I Etap

 1. Uczeń z zarejestrowanym kontem w systemie rozwiązuje testy w dniach od 18 stycznia 2016 r. godz. 08:00 do 24 stycznia 2016 r. godz. 22:00.
 2. Uczeń rozwiązuje test na następujących zasadach:
  • na rozwiązanie testu uczeń ma 20 minut,
  • uczeń może uruchomić test 1 raz,
  • pytania są losowane,
  • każde pytanie posiada cztery możliwe odpowiedzi, z czego tylko jedna odpowiedź jest poprawna,
  • za poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje jeden punkt.
 3. W przypadku stwierdzenia przez organizatorów nieprawidłowości podczas rozwiązywania testu przez ucznia, dopuszcza się możliwość wykluczenia go z dalszych kwalifikacji.
 4. Uczniowie, którzy uzyskali 70% punktów możliwych do zdobycia w I etapie konkursu, zakwalifikowani zostaną do II etapu.
 5. Lista uczestników etapu II umieszczona będzie na stronie głównej Konkursu do dnia 31 stycznia 2016 r.

II Etap

 1. II Etap odbędzie się 26-28 lutego 2016 r.
 2. W II etapie biorą udział tylko zakwalifikowani uczniowie.
 3. II Etap odbywa się w określonych godzinach: 26 lutego 2016r. od 15:00 do 28 lutego 2016 r. 20:00.
 4. Podczas II etapu uczniowi przysługuje możliwość uruchomienia tylko raz testu.
 5. Rozwiązywanie testów w II etapie trwa 30 minut i odpowiedzi są wielokrotnego wyboru.
 6. Pytania będą wyświetlane w sposób losowy.
 7. Za poprawną odpowiedź dodawane są punkty zgodnie z opisem w pytaniu, za błędne odpowiedzi punkty odejmowane są zgodnie z opisem w pytaniu.
 8. Awaria domowego komputera nie daje podstaw do ponownego podejścia do testu w II etapie.
 9. Do III etapu (finału) przechodzi 10 najlepszych uczestników II etapu z każdej kategorii tj. Liceum1, Liceum2-3 i Gimnazjum.
 10. Do III etapu dodatkowo kwalifikowani są uczniowie posiadający identyczną liczbę punktów, co osoba znajdująca się na 10 pozycji rankingu, po zakończeniu II etapu.
 11. Ranking indywidualny tworzony jest na podstawie sumy punktów zdobytych przez ucznia podczas testu w I i II etapie.
 12. Lista uczniów zakwalifikowanych do finału zostanie ogłoszona do dnia 9 marca 2016 r.

III Etap (finał konkursu)

 1. Finał odbędzie się 16 marca 2016 r. (środa) dla uczestników z klas licealnych i 17 marca 2016 r. (czwartek) dla uczestników z klas gimnazjalnych.
 2. Dokładna godzina oraz miejsce finału zostaną ogłoszone na stronie Konkursu do dnia 11 marca 2016 r.
 3. Finał polega na rozwiązaniu zadań (zgodnych z podstawą programową danej kategorii wiekowej) przez wszystkich uczestników, w tym samym czasie.
 4. O wygranej decyduje największa liczba punktów zdobytych w finale.
 5. W przypadku, gdy kilku uczestników zdobędzie taką samą liczbę punktów, o zwycięstwie zdecyduje ilość punktów zdobyta w II etapie konkursu.
 6. W przypadku nieobecności zakwalifikowanego uczestnika podczas finału, otrzymuje on zero punktów jako wynik III etapu (finałowego).