Zajęcia pozalekcyjne w G13

Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017

Zajęcia rozwijające uzdolnienia

 • matematyczne
 1. Poniedziałek 14.25 – 15.10 – prowadząca p. Anna Żółtowska – sala 108
 2. Wtorek 7.10 – 7.55 – prowadząca p. Irena Brzozowska – sala 206
 • przyrodnicze

Czwartek 7.10  – 7.55 – prowadząca p. Ewa Kaszuba – sala 122

 • języka angielskiego

Wtorek 7.10 – 7.55 – prowadząca p. Agnieszka Siemińska – sala 215

 • koło teatralne dwujęzyczne

Piątek 14.25 – 15.10 – prowadząca p. Małgorzata Gronkowska – sala 6

 • języka włoskiego

Środa 14.25 – 15.10 – prowadząca p. Aleksandra Kaczanowska – sala 109

 • języka francuskiego

Poniedziałek 7.10 – 7.55 – prowadząca p. Agnieszka Szymanowska – sala 14

 • języka hiszpańskiego

Środa 14.25 – 15.10 – prowadząca p. Sonia Konstantynowicz – sala 6

 • historyczne i wos-u

Środa 7.10 – 7.55 – prowadząca p. Beata Krawiel – sala 10

 • informatyczne

Środa 14.25 – 15.10 – prowadząca p. Ewa Cieżniewska – sala 112

 •  piłka ręczna

Piątek 7.10 – 7.55 – prowadzący p. Łukasz Maliszewski – sala gimnastyczna

 • lekkoatletyka/piłka siatkowa

piątek 14.25 – 15.10 – prowadząca  p. Żaneta Malanowska  – sala gimnastyczna

 •  chór

Poniedziałek, środa, piątek 14.25 – 15.10 – prowadzący p. Maciej Bieniek – sala 134

 •  zespół muzyczny
 1. Wtorek 15.15 – 16.00 – prowadzący p. Maciej Bieniek – sala 137
 2. Czwartek 14.25 – 15.10 – prowadzący p. Maciej Bieniek – sala 137

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

 • geograficzne

Piątek 13.35 – 14.20  – prowadzący p. Bogdan Majewski – sala 106

 • języka polskiego
 1. Środa 14.25 – 15.10 – prowadząca p. Elżbieta Zaroń – sala 207
 2. Środa 7.10 – 7.55 – prowadząca p. Ewa Żmudzin-Sulińska – sala 134
 •  języka angielskiego
 1. Środa 14.25 – 15.10 – prowadząca p. Katarzyna Głos – sala 210
 2. Czwartek 14.25 – 15.10 – prowadząca p. Magdalena Orłowska  – sala 23
 •  języka niemieckiego
 1. Środa 8.50 – 9.35 (kl. 3ag – co 2 tyg.)  – prowadząca p. Iwona Kamińska  – sala 110
 2. Czwartek 8.50 – 9.35 (kl. 1ag – co 2 tyg.)  – prowadząca p. Iwona Kamińska  – sala 110
 • informatyczne

Poniedziałek 14.25 – 15.10  – prowadzący p. Ewa Cieżniewska – sala 112

Warsztaty

 • plastyczne
 1. Wtorek 15.15 – 16.00 – prowadząca p. Anna Muszyńska – świetlica
 2. Czwartek 14.25 – 15.10 – prowadząca p. Daria Sobolewska – świetlica
 • czytelnicze

Wtorek 8.00 – 8.45 – prowadząca p. Anna Lewandowska – czytelnia

 • teatralne

Poniedziałek 14.25 – 15.10 – prowadząca p. Beata Żabka – sala 134

 • z zakresu zdrowego stylu życia

Piątek 12.35 – 13.20 – prowadząca p. Katarzyna Walczak – sala 30

 • promujące ideę wolontariatu

Poniedziałek 14.30 – 15.15 – prowadząca p. Hanna Drzewiecka-Krawczyk – sala 24

Porady i konsultacje

 • z zakresu religioznawstwa

Środa 9.40 – 10.25 – prowadzący ks. Wojciech Paradowski – sala 138