Zajęcia pozalekcyjne w III LO

Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów liceum w roku szkolnym 2016/2017

 

Zajęcia rozwijające uzdolnienia

 • matematyczne
 1. Poniedziałek 7.10 – 7.55 – prowadzący p. Marek Żółtowski – sala 205
 2. Czwartek, piątek 8.00 – 9.35 – (kl.3g) prowadząca p. Jolanta Torbicka – sala 111
 • fizyczne

Wtorek 13.35 – 14.20 – prowadzący p. Łukasz Michalak – sala 122

 • chemiczne
 1. Wtorek 15.15 – 16.00 – prowadzący p. Marcin Przedlacki – sala 213
 2. Wtorek, piątek 7.10 – 7.55 – prowadząca p. Joanna Wilkanowicz – sala 213
 • biologiczne

Piątek 7.10  – 7.55 – prowadząca p. Ewa Drozdowska- sala 123

 • języka angielskiego

Czwartek 7.10 – 7.55 – prowadząca p. Anna Gawinowska – sala 128

 • koło teatralne dwujęzyczne

Piątek 14.25 – 15.10 – prowadząca p. Małgorzata Gronkowska – sala 6

 • języka niemieckiego

Piątek 8.00 – 8.50 – prowadząca p. Anna Wysocka-Bijak- sala 12

 • języka włoskiego
 1. Środa 12.35 – 13.20 – prowadząca p. Aleksandra Kaczanowska – sala 109
 2. Środa 14.25 – 15.10 – prowadząca p. Aleksandra Kaczanowska – sala 109
 • języka francuskiego
 1. Poniedziałek 7.10 – 7.55 – prowadząca p. Agnieszka Szymanowska – sala 14
 2. Wtorek 8.00 – 8.45 – prowadząca p. Agnieszka Szymanowska – sala 14
 • języka hiszpańskiego

Środa 14.25 – 15.10 – prowadząca p. Sonia Konstantynowicz – sala 6

 • języka rosyjskiego

Wtorek 13.35 – 14.20 – prowadząca p. Justyna Betkowska – sala 12

 • historyczne i wos-u

Wtorek  7.10 – 7.55 – prowadzący p. Stanisław Krakowski – sala 127

 • geograficzne
 1. Czwartek, piątek 14.25 – 15.10 – prowadząca p. Jolanta Lipka- sala 206
 2. Środa 14.25 – 15.10 – prowadząca p. Małgorzata Kroczak – sala 106
 • informatyczne

Środa 14.25 – 15.10 – prowadząca p. Ewa Cieżniewska – sala 112

 • piłka siatkowa chłopców

Wtorek 15.15 – 16.00 – prowadząca p. Agnieszka Brzozowska – sala gimnastyczna

 • piłka siatkowa dziewcząt

Środa 7.10 – 7.55 – prowadzący p. Jerzy Chęciński- sala gimnastyczna

 •  piłka ręczna

Piątek 7.10 – 7.55 – prowadzący p. Łukasz Maliszewski – sala gimnastyczna

 • piłka koszykowa dziewcząt

Poniedziałek  15.15 – 16.00 – prowadzący p. Krzysztof Lorenc – sala gimnastyczna

 • piłka koszykowa chłopców

Środa 15.15 – 16.00 – prowadzący  p. Robert Orłowski – sala gimnastyczna

 •  chór

Poniedziałek, środa, piątek 14.25 – 15.10 – prowadzący p. Maciej Bieniek – sala 134

 •  zespół muzyczny
 1. Wtorek 15.15 – 16.00 – prowadzący p. Maciej Bieniek – sala 137
 2. Czwartek 14.25 – 15.10 – prowadzący p. Maciej Bieniek – sala 137

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

 • matematyczne
 1. Poniedziałek 8.00 – 8.45 (kl. 1g) – prowadząca p. Ewa Stanowska – sala 113
 2. Poniedziałek 8.50 – 9.35 (kl. 3f) – prowadząca p. Ewa Stanowska – sala 113
 3. Poniedziałek 14.25 – 15.10 (kl. 2g) – prowadząca p. Ewa Stanowska – sala 113
 4. Wtorek 8.00 – 8.45 (kl. 3f) – prowadząca p. Ewa Stanowska – sala 113
 5. Czwartek 8.00 – 8.45 (kl. 3c) – prowadząca p. Ewa Stanowska – sala 113
 6. Czwartek 8.50 – 9.35 (kl. 1g) – prowadząca p. Ewa Stanowska – sala 113
 7. Poniedziałek 8.00 – 8.45 – (kl.3e) prowadząca p. Krystyna Wiśniewska – sala 105
 8. Wtorek, piątek 7.10 – 7.55 – (kl.3a,3d) prowadząca p. Iwona Jarząbkowska – sala 22
 • chemiczne

Czwartek 14.25 – 15.10  – prowadząca p. Grażyna Obszyńska – sala 211

 • biologiczne

Poniedziałek 14.25 – 15.10  – prowadząca p. Małgorzata Pietrzak – sala 212

 • geograficzne

Czwartek 14.25 – 15.10  – prowadząca p. Małgorzata Kroczak – sala 106

 • języka polskiego

Wtorek 7.10 – 7.55 ( kl. 3a, 3d) – prowadząca p. Edyta Szpaczko – sala 120

 •  języka angielskiego
 1. Środa 14.25 – 15.10 – prowadząca p. Ewa Śniegocka – sala 14
 2. Czwartek 14.25 – 15.10 – prowadząca p. Agnieszka Skiba – sala 8
 3. Piątek 7.10 – 7.55 ( kl. 3g) – prowadząca p. Agnieszka Urbaniak – sala 210
 4. Czwartek 14.25 – 15.10 – prowadząca p. Zofia Rynkiewicz – sala 209
 •  języka niemieckiego

Środa 7.10 – 7.55  – prowadząca p. Małgorzata Starzyńska – sala 11

 • informatyczne

Poniedziałek 14.25 – 15.10  – prowadzący p. Ewa Cieżniewska – sala 112

Warsztaty

 • plastyczne

Wtorek 15.15 – 16.00 – prowadząca p. Anna Muszyńska – świetlica

 • czytelnicze

Wtorek 8.00 – 8.45 – prowadząca p. Anna Lewandowska – czytelnia

 • pierwsza pomoc

Wtorek, środa 7.10  – 7.55 – prowadzący  p. Tomasz Sobolewski – 138

 • z zakresu zdrowego stylu życia

Piątek 12.35 – 13.20 – prowadząca p. Katarzyna Walczak – sala 30

 • promujące ideę wolontariatu

Poniedziałek 14.30 – 15.15 – prowadząca p. Hanna Drzewiecka-Krawczyk – sala 24

Porady i konsultacje

 • z języka polskiego
 1. Środa 7.10 – 7.55 – prowadząca p. Katarzyna Kozłowska – sala 9
 2. Poniedziałek 14.25 – 15.10 – prowadząca p. Olga Tłuchowska – sala 134
 3. Czwartek 14.25 – 15.10 (kl.3e – raz w miesiącu) – prowadząca p. Olga Tłuchowska – sala 134
 4. Wtorek 14.25 – 15.10 (kl.3g) – prowadząca p. Marta Wąsek – sala 208
 5. Piątek 13.35 – 14.20 (kl.3f) – prowadząca p. Marta Wąsek – sala 208
 •  z języka angielskiego

Czwartek 14.25 – 15.10 – prowadząca p. Iwona Warszawska – sala 7

 • z historii i wosu

Czwartek 14.25 – 15.10  – prowadzący p. Grzegorz Gołębiewski – sala 107

 • z matematyki

Wtorek, czwartek 7.10 – 7.55 – prowadząca p. Jolanta Torbicka – sala 111

 • z zakresu religioznawstwa

Poniedziałek 14.25 – 15.10 – prowadzący ks. Piotr Radwański – sala 109