Jan Owczuk

jan_owczukmgr Jan Tadeusz Owczuk

Nauczyciel techniki i długoletni pracownik oświaty. Urodził się 20 października 1947r. Ukończył Politechnikę Warszawską – Wydział Kształcenia Nauczycieli oraz Studia Podyplomowe na Wydziale Organizacji i Zarządzania Oświatą w Centralnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli.

Pracę zawodową rozpoczął w 1969r. jako nauczyciel w Technikum Elektrycznym w Gostyninie. Od 1967r. pracował w Zespole Szkół Zawodowych w Gostyninie na stanowisku zastępcy dyrektora.

W latach 1978 – 1982 był oddelegowany do pracy politycznej. Od 1982r. do 1983r. pracował w gostynińskim „Budopolu”. W latach 1983 – 1984 pełnił funkcję zastępcy dyrektora w płockim Technikum  Elektrycznym.

Od 1984r. objął stanowisko Kierownika Wydziału Ekonomicznego Kuratorium Oświaty i Wychowania w Płocku.

W 1987r. został dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Pedagogicznych w Płocku. Placówki wchodzące w skład zespołu – III LO, Studium Nauczycielskie oraz płocki oddział ODN, zawdzięczają mu swój rozkwit nie tylko architektoniczny, ale przede wszystkim techniczny i informatyczny. Swoją funkcję pełnił do 1999r.