Pedagog, psycholog, doradca zawodowy

HARMONOGRAM PRACY SZKOLNYCH SPECJALISTÓW W STACJONARNYM TRYBIE NAUCZANIA

PEDAGOGmgr Magdalena Chojnacka

Poniedziałek 1030-1430
Wtorek 1030-1430
Środa 900-1330
Czwartek 800-1230
Piątek  800-1100

PSYCHOLOGmgr Magdalena Żołnowska – Kozubska

Poniedziałek 830-1230
Wtorek 800-1230
Środa 1230-1600
Czwartek 1230-1530
Piątek  —————

Doradca zawodowymgr Justyna Betkowska

Poniedziałek 930-1330
Wtorek —————
Środa —————
Czwartek 930-1330
Piątek  1000-1300

Doradca zawodowymgr Anna Muszyńska

Poniedziałek  
Wtorek 1040-1130
Środa 940-1340
Czwartek  
Piątek  

 

STAŁE DUŻURY/KONSULTACJE SZKOLNYCH SPECJALISTÓW

uruchomione dla rodziców oraz uczniów przejawiających trudności emocjonalno-społeczne związane z powrotem do nauki stacjonarnej

 

RODZICE                  czwartek    10.06.2021          w godzinach 14.00 – 18.00

                                   dyżur psychologa i pedagoga

 

UCZNIOWIE              poniedziałki     w godzinach 11.00 – 12.00     dyżur psychologa

                                   poniedziałki     w godzinach 13.30 – 14.30     dyżur pedagoga