Mgr Stanisław Sikora

s_sikoraWychowawca wielu pokoleń uczniów, nauczyciel biologii, zasłużony działacz oświatowy, twórca III Liceum Ogólnokształcącego w Płocku o stażu w zawodzie nauczyciela – 35 lat. Urodził się 29 listopada 1926r. Ukończył Państwową Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Gdańsku. Tytuł magistra uzyskał na Wydziale Geograficzno – Biologicznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Karierę zawodową rozpoczął w 1952 roku jako nauczyciel biologii w Państwowym Liceum Pedagogicznym w Siedlcach. W 1956r. podjął pracę w Państwowym Liceum Pedagogicznym w Płocku, a w 1959r. przyjął stanowisko kierownika Domu Studenta Studium Nauczycielskiego w Płocku.

W latach 1964 -1968 był nauczycielem biologii w Liceum Pedagogicznym i Liceum Pedagogicznym dla Wychowawczyń Przedszkoli. W 1966r. powierzono mu stanowisko zastępcy dyrektora Studium Nauczycielskiego w Płocku. Od 1970r. organizował pracę powołanego – III Liceum Ogólnokształcącego w Płocku. Przez 17 lat pełnił funkcję dyrektora tej placówki, a od 1975r. także Studium Nauczycielskiego. Obie placówki wchodziły w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Pedagogicznych. W 1987r. odszedł na zasłużoną emeryturę.

Nagradzany i wyróżniany wielokrotnie:
– Nagrodą Ministra Oświaty i Wychowania II stopnia (1972),
– Złotym Krzyżem Zasługi (1972),
– Złotą Odznaką Zasługi dla Województwa Warszawskiego (1974),
– Nagrodą Kuratora Oświaty i Wychowania (1978),
– Specjalną nagrodą Ministra Oświaty i Wychowania – dwukrotnie (1983, 1987).