15 marca w Warszawie odbył się finał VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Geoinformatycznego organizowanego przez Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej pod patronatem Mazowieckiego Kuratorium Oświaty oraz firm Globema i ESRI Polska. Nasze liceum reprezentował Karol Bilski z klasy 2b, a koordynatorem konkursu w III LO był p. Bogdan Majewski.
Konkurs miał na celu wyłonienie uczniów szkół średnich uzdolnionych w zakresie informatyki oraz zainteresowanych własnym rozwojem w ciekawych dziedzinach geoinformacji i geoinformatyki.
Zwycięzcy Konkursu zostaną przyjęci na studia inżynierskie I stopnia na kierunek Geoinformatyka realizowany na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.
Konkurs miał trzy etapy i wymagał od uczestników zarówno wiedzy z informatyki jak i geografii.
W dniu 9 lutego odbywały się eliminacje Konkursu drogą internetową, podczas których uczniowie samodzielnie rozwiązywali zadania w formie testu zamkniętego wielokrotnego wyboru. Najlepsi uczniowie awansowali do II etapu.
Etap Centralny odbył się w piątek (15 marca) i przeprowadzony był w laboratorium 403 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej w godzinach od 11 do 13. Ten etap miał charakter pisemny i obejmował zarówno pytania teoretyczne, jak i praktyczne zadania do wykonania na komputerach.
Do części Finałowej Komisja Konkursowa zakwalifikowała 10 najlepszych uczestników.
Trzeci etap odbył się w tym samym dniu w godzinach pomiędzy 14 a 17. W Finale każdy uczestnik musiał wykonać zadanie, a następnie omówić uzyskane wyniki i odpowiedzieć na pytania Komisji Konkursowej. Na podstawie wyników Finału Komisja Konkursowa wyłoniła trzech laureatów, którzy otrzymali tytuł: Laureata I, II i III miejsca.
Karol Bliski, uczeń klasy 2b III LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Dąbrowskiej w Płocku, zdobył I miejsce Ogólnopolskim Konkursie Geoinformatycznym.
Gratulujemy!!!