Drodzy Absolwenci,

zapraszamy po odbiór świadectw dojrzałości, dokumentów w dniu 9 lipca 2024 roku według następującego harmonogramu:

9.00- IV A

9.30- IV B

10.00- IV C

10.30- IV D

11.00- IV E

11.30- IV F

12.00- IV G

Świadectwa będą wydawane w sekretariacie szkoły.

Absolwenci, którzy nie mogą odebrać świadectwa osobiście, mogą upoważnić pisemnie inną osobę (pobierz upoważnienie).

Zapraszamy.