5 czerwca 2024 roku odbył się w Warszawie wojewódzki etap X edycji Olimpiady Solidarności „Dwie dekady historii”. Naszą Szkołę reprezentowała Ola Nowacka (klasa 3c) i znalazła się w grupie dwunastu najlepszych uczestników konkursu na Mazowszu. Olimpiada, w swoim założeniu, służy budowaniu tożsamości narodowej i społecznej młodego pokolenia. Promuje wiedzę o współczesnej historii Polski i poszerza zainteresowania przemianami demokratycznymi, które zainicjowane zostały dzięki Solidarności.