Samorząd uczniowski

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK 2021/22

Przewodnicząca: Natalia Siedlich 2f

Zastępca przewodniczącej, protokolant : Karol Wojtalewicz 2g

Zastępca do spraw organizacyjnych: Larysa Ostrowska

Rzecznik Praw Ucznia: Oliwia Kraszewska 3c4

osoba odpowiedzialna za strefę artystyczną: Magdalena Cichosz 3c4

osoby odpowiedzialne za sekcje Wolontariatu i Harcerstwa: Kordulasińska Natalia, Murlikiewicz Julia, Krawczyk Wiktoria

osoba odpowiedzialna za sekcję ekologii: Nowak Julia

skarbnik SU – Kajetan Jastrzębski

Opiekun S.U. – Pani Anna Muszyńska