Samorząd uczniowski

ZARZĄD RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Przewodniczący: Jakub Tumkielski kl. 2g

Zastępca: Katarzyna Niewiatowska kl. 2e

Zastępca ds. Gimnazjum: Zuzanna Wasek kl. 3bg

Sekretarz: Weronika Janyszko kl. 1d

Skarbnik: Zuzanna Łopatowska kl. 1b

Rzecznik praw ucznia: Monika Rutkowska kl. 2d ( dyżur – czwartek 12.25 – 12.45)

Członkowie:

Aleksandra Brzyska kl. 1h

Bartosz Chrobocinska kl. 2a

Aleksandra Kaniewska kl. 1e

Gabriela Rosiak kl. 3ag

 

Opiekun S.U. – Pani Anna Muszyńska