Samorząd uczniowski

ZARZĄD RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Przewodnicząca – Klaudia Kaźmierczak Kl. II C

Zastępca – Jakub Tumkielski Kl. I G

Zastępca do spraw Gimnazjum – Gabriela Rosiak Kl. II A G

Sekretarz – Zuzanna Rutkowska Kl. II B G

Skarbnik- Jan Wawrowski kl. II B

Rzecznik Praw Ucznia – Mateusz Zimowski Kl. II E

Członkowie:

Zuzanna Wasek  Kl. II B G

Gabriela Majewska Kl. II B G

Aleksandra Kaźmierska Kl. I C

Katarzyna Niewiatowska Kl. I E

Damian Kukałowicz Kl. II G

Mateusz Chądzyński Kl.II G

Opiekun S.U. – Pani Anna Muszyńska

  • Regulamin Samorządu Uczniowskiego
  • Rzecznika Praw Ucznia
  • Dyżury Samorządu Uczniowskiego