„Turniej Czterech Sprawności” to konkurs językowy organizowany przez III LO we współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Polskim Stowarzyszeniem Nauczycieli Języka Niemieckiego. Nazwa konkursu jest parafrazą popularnej imprezy sportowej i po dwóch edycjach, które się odbyły, można stwierdzić, że dostarcza równie dużo emocji.

Udział w konkursie daje możliwość sprawdzenia swoich kompetencji językowych. Na poszczególnych etapach testowane są sprawności, bez których trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie we współczesnym świecie. Na pierwszym etapie uczestnicy mierzą się z czytaniem i słuchaniem ze zrozumieniem tekstów w języku angielskim, na drugim etapie czeka ich rozmowa w języku angielskim, a na trzecim pisanie w drugim wybranym języku obcym (innym niż angielski).

W roku szkolnym 2022/2023 laureatami I edycji zostali:

I miejsce- Natalia Ziółkowska

II miejsce- Weronika Janiszewska

III miejsce- Maciej Nejman

W II edycji, która odbyła się w roku 2023/2024 do grona laureatów dołączyli:

I miejsce- Natalia Rosiak

II miejsce- Inka Stasiak

III miejsce- Olga Borkowska