Uczniowie Naszego liceum od wielu lat opiekują się miejscami pamięci na cmentarzu przy Alei Kobylińskiego. W poniedziałek 10 czerwca uczniowie klasy 2c pod opieką Pana Stanisława Krakowskiego udali się na pobliski cmentarz, uporządkowali groby i minutą ciszy uczcili pamięć naszych lokalnych bohaterów. Młodzież zapaliła znicze na grobach Jana Gniazdowskiego i Jana Kochanowskiego – członków Organizacji Bojowej PPS, Antolka Gradowskiego i Józefa Kamińskiego – poległych w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku oraz żołnierzy, którzy zginęli we wrześniu i październiku 1939 r. Pamiętaliśmy o mogile zbiorowej 13 – tu straconych Polaków w dniu 18 września 1942 roku, symbolicznej mogile ku czci zamordowanych w Katyniu, grobie rodziny Bronarskich, w tym Stefana Bronarskiego ps. Liść i Panteonie Żołnierzy Wyklętych.