Przedmioty rozszerzone: matematyka fizyka język angielski

drugi język obcy (do wyboru): niemiecki, włoski

W oddziale oferujemy:

  • innowację z matematyki (nauka w grupach według poziomu zaawansowania)
  • laboratorium fizyczne – zajęcia w eksperymentalne w nowoczesnej pracowni fizyczne