Szkoła Promocji Zdrowia

Szkoła Promocji Zdrowia to program opracowany przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego. Jako pierwsi podjęli taką działalność: dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej w Warszawie oraz XL L.O im. Stefana Żeromskiego w Warszawie. Wzajemna współpraca placówek zaowocowała powołaniem klasy biologiczno- chemicznej z elementami wiedzy medycznej.

Kolejne klasy o tym profilu powołane zostały w Siedlcach, Ostrołęce, Radomiu, Ciechanowie i Płocku. Zadaniem głównym szkoły jest zwiększenie skuteczności edukacji zdrowotnej i działania w zakresie promocji zdrowia.
III LO im. Marii Dąbrowskiej w Płocku rozpoczęło współpracę z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym na Winiarach w roku 1999. Powstała jedyna klasa w Płocku, która realizuje program „Szkoła Promocji Zdrowia”. Cieszy się ona dużą popularnością i zainteresowaniem wśród kandydatów do Liceum.

Celem programu jest:
– upowszechnienie wiedzy na temat prozdrowotnego stylu życia,
– kształtowanie odpowiedzialności za własne postępowanie wobec świata, przyrody, samego siebie i innych ludzi,
– kształtowanie umiejętności rozumienia własnego rozwoju fizycznego, psychicznego i intelektualnego
– podejmowanie konkretnych, praktycznych działań na rzecz innych ludzi: opieka nad ludźmi chorymi, starymi, niepełnosprawnymi, udzielanie pierwszej pomocy,
– kształtowanie postawy humanistycznej m.in. poprzez promowanie idei wolontariatu i ochrony środowiska, rozwijanie postawy badawczej i twórczej uczniów, pomysłowości i samodzielności w działaniu oraz wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka,
– upowszechnianie wiedzy o funkcjonowaniu Szpitala oraz prawach pacjentów „ idea szpital otwarty”,
– kształtowanie umiejętności paramedycznych,
– rozwijanie zainteresowań ekologią, polityką społeczną i zdrowotną, medyczną, pogłębianie wiedzy pod kątem wymagań na egzaminach wstępnych na uczelnie.

Konstrukcja programu została oparta na podstawowym założeniu, że wysiłki podejmowane przez realizatorów w zakresie edukacji zdrowotnej przyniosą wymierne efekty. W wyniku realizacji programu uczeń ma przede wszystkim posiąść zdolności do samodzielnego dokonywania wyboru zachowań właściwych dla zdrowia własnego i innych ludzi, rozszerzyć wiedzę zdobytą w czasie zajęć w szkole, uzyskać wiedzę o funkcjonowaniu szpitala.
Zajęcia z młodzieżą prowadzone są w formie wykładów, seminariów, dyskusji panelowych, ćwiczeń praktycznych , filmów tematycznych oraz wyjazdów. Klasą opiekuje się jednocześnie nauczyciel i pielęgniarka- wychowawca medyczny.

Uczniowie oprócz fachowej wiedzy medycznej poznają również pracę całego personelu szpitala. Odbywają wiele wycieczek do placówek opieki zdrowotne. Zwiedzili m.in.
– Szpital Rehabilitacyjny w Kruku,
– Szpital Rehabilitacji Psychiatrycznej w Zalesiu,
– Dom Opieki Społecznej w Goślicach,
– Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu.

W programie klasy promocji zdrowia realizowane są również:
– zajęcia w szpitalu WSZ,
– udział w OSPZ,
– wyjazdy rekreacyjno-sportowe ( przewidziana „Biała Szkoła”).

Uczniowie klas pierwszych (1b- medyczna i 1e-promocja zdrowia) III Liceum Ogólnokształcącego w ramach realizacji Programu Szkoły Promocji Zdrowia uczęszczają na zajęcia w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Marcina Kacprzaka w Płocku.

Zajęcia mają na celu zapoznanie ucznia z zajęciami personelu szpitala, poszczególnymi oddziałami. Uczniowie uczestniczą w wykładach prowadzonych przez pielęgniarkę oraz mają spotkania ze specjalistami. Na wykładach uczniowie dowiadują się o potrzebach fizjologicznych człowieka, profilaktyce chorób, drogach nabywania wirusów oraz sposobie i ewentualnego leczenia itp. Wykłady podejmują również działania praktyczne np. techniki zakładania sterylnych rękawiczek

W pierwszym semestrze nauki uczniowie już odwiedzili:

* oddział płucny (oglądali badania spirometrii, bronchoskopii oraz przedmioty wyjęte z dróg oddechowych)

*OIOM (oglądali galerię zdjęć uratowanych dzieci z oddziału starego OIOMu dziecięcego i mieli okazję zobaczyć sprzęt )

*Oddział centralny sterylizacji sprzętu (uczniowie w ramach „pamiątki” dostali czepki, fartuch oraz maski- strój technika sterylizacji)

*Oddział Dermatologiczny

Uczniowie dowiadywali się również o różnych rodzajach leków, pielęgniarka udostępniła uczniom płynne białko i strzykawki.

Pierwsza pomoc:

KONKURS KOMIS KONTRA AIDS

Konkurs dla uczniów klas objętych Programem Szkół Promocji Zdrowia

Krajowe Centrum ds. AIDS uprzejmie informuje, że ogłosiło KONKURSU NA

KOMIKS DOTYCZĄCY PROBLEMATYKI HIV/AIDS, w myśl zasady, że czasami

łatwiej, a niekiedy wręcz lepiej opowiedzieć o czymś kilkoma

rysunkami, szczególnie jeśli dotyczy to tak trudnej tematyki, jaką

jest kwestia HIV/AIDS.

Celem konkursu jest podnoszenie poziomu świadomości i wiedzy Polaków

  1. HIV/AIDS oraz innych chorób przenoszonych drogą płciową.

Termin zgłaszania prac bezpośrednio do organizatora, zgodnie z regulaminem konkursu upływa 30 września 2021 r.

Pomocne linki

– do strony internetowej Krajowego Centrum ds.

AIDS, gdzie można znaleźć szczegółowe informacje oraz regulamin

konkursu:

https://aids.gov.pl/na-strone-glowna/ett2020-2-2-2-3-2-3/?fbclid=IwAR0zweHyNZFTta6xgsyyT60ShGw-wx7U8EKiNLpm6uDqD5KdloQ9L0wTLnE

https://www.facebook.com/kcaids

Serdecznie zapraszamy do udziału!