Szkoła Promocji Zdrowia to program opracowany przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego. Jako pierwsi podjęli taką działalność: dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej w Warszawie oraz XL L.O im. Stefana Żeromskiego w Warszawie. Wzajemna współpraca placówek zaowocowała powołaniem klasy biologiczno- chemicznej z elementami wiedzy medycznej.

Kolejne klasy o tym profilu powołane zostały w Siedlcach, Ostrołęce, Radomiu, Ciechanowie i Płocku. Zadaniem głównym szkoły jest zwiększenie skuteczności edukacji zdrowotnej i działania w zakresie promocji zdrowia.
III LO im. Marii Dąbrowskiej w Płocku rozpoczęło współpracę z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym na Winiarach w roku 1999. Powstała jedyna klasa w Płocku, która realizuje program „Szkoła Promocji Zdrowia”. Cieszy się ona dużą popularnością i zainteresowaniem wśród kandydatów do Liceum.

Celem programu jest:
– upowszechnienie wiedzy na temat prozdrowotnego stylu życia,
– kształtowanie odpowiedzialności za własne postępowanie wobec świata, przyrody, samego siebie i innych ludzi,
– kształtowanie umiejętności rozumienia własnego rozwoju fizycznego, psychicznego i intelektualnego
– podejmowanie konkretnych, praktycznych działań na rzecz innych ludzi: opieka nad ludźmi chorymi, starymi, niepełnosprawnymi, udzielanie pierwszej pomocy,
– kształtowanie postawy humanistycznej m.in. poprzez promowanie idei wolontariatu i ochrony środowiska, rozwijanie postawy badawczej i twórczej uczniów, pomysłowości i samodzielności w działaniu oraz wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka,
– upowszechnianie wiedzy o funkcjonowaniu Szpitala oraz prawach pacjentów „ idea szpital otwarty”,
– kształtowanie umiejętności paramedycznych,
– rozwijanie zainteresowań ekologią, polityką społeczną i zdrowotną, medyczną, pogłębianie wiedzy pod kątem wymagań na egzaminach wstępnych na uczelnie.

Konstrukcja programu została oparta na podstawowym założeniu, że wysiłki podejmowane przez realizatorów w zakresie edukacji zdrowotnej przyniosą wymierne efekty. W wyniku realizacji programu uczeń ma przede wszystkim posiąść zdolności do samodzielnego dokonywania wyboru zachowań właściwych dla zdrowia własnego i innych ludzi, rozszerzyć wiedzę zdobytą w czasie zajęć w szkole, uzyskać wiedzę o funkcjonowaniu szpitala.
Zajęcia z młodzieżą prowadzone są w formie wykładów, seminariów, dyskusji panelowych, ćwiczeń praktycznych , filmów tematycznych oraz wyjazdów. Klasą opiekuje się jednocześnie nauczyciel i pielęgniarka- wychowawca medyczny.

Uczniowie oprócz fachowej wiedzy medycznej poznają również pracę całego personelu szpitala. Odbywają wiele wycieczek do placówek opieki zdrowotne. Zwiedzili m.in.
– Szpital Rehabilitacyjny w Kruku,
– Szpital Rehabilitacji Psychiatrycznej w Zalesiu,
– Dom Opieki Społecznej w Goślicach,
– Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu.

W programie klasy promocji zdrowia realizowane są również:
– zajęcia w szpitalu WSZ,
– udział w OSPZ,
– wyjazdy rekreacyjno-sportowe ( przewidziana „Biała Szkoła”).

21 października klasa 3E wyjechała do Łodzi na wycieczkę edukacyjną w ramach programu Szkoła Promocji Zdrowia sfinansowaną przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Na miejscu oprócz tradycyjnego zwiedzania Łodzi czekały na nas liczne atrakcje.

Pierwszym punktem programu było zwiedzanie oraz wykład na temat ‘’Tajemnice aptekarstwa” w Muzeum Farmacji. Bardzo duże wrażenie zrobiły na nas izby apteczne z meblami z przełomu XIX i XX wieku, liczne eksponaty, biblioteka oraz zielarnia. W muzealnych zbiorach bibliotecznych znajduje się m.in. Zielnik Szymona Syreniusza z XVII wieku oraz ciekawy zbiór farmakopei.

Bardzo duże wrażenie zrobił na nas „Niewidzialny Dom” , w którym odbyliśmy interaktywną podróż w niewidzialny świat i mogliśmy doświadczyć  tego,  z czym na co dzień zmagają się ludzie niedowidzący.

Ostatnim punktem naszej wycieczki było zwiedzanie Muzeum Miasta Łodzi w pałacu wzniesionym przez Izraela Kalmanowicza Poznańskiego. Mogliśmy podziwiać wnętrza fabrykanckiej rezydencji. W salach umieszczone są wystawy poświęcone sławnym łodzianom, między innymi Janowi Karskiemu, Markowi Edelmanowi, Julianowi Tuwimowi, Władysławowi Reymontowi, Jerzemu Kosińskiemu i Karlowi Dedeciusowi.

Było to dla nas wspaniałe przeżycie artystyczne i estetyczne a dzięki pani przewodnik poznaliśmy historię Łodzi w różnych jej aspektach.

Wycieczka dostarczyła nam nie tylko wspaniałych wrażeń ale także przybliżyła tradycję wielokulturowego miasta Łodzi.

 

 

Konkurs z okazji obchodów Światowego Dnia bez papierosa, który przypada na 31 maja

Celem konkursu jest zwiększenie wiedzy uczniów objętych zadaniem ,,Szkoła Promocji Zdrowia – II edycja” na temat skutków zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych palenia tytoniu ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagrożenie dla naszego środowiska.

Regulamin konkurs 31.05.2022 Palenie tytoniu

 

Uczniowie klas 1b, 1e, 2e i 3e4  III Liceum Ogólnokształcącego w ramach realizacji Programu Szkoły Promocji Zdrowia uczęszczają na zajęcia w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Marcina Kacprzaka w Płocku.

Zajęcia mają na celu zapoznanie ucznia z zajęciami personelu szpitala, poszczególnymi oddziałami. Uczniowie uczestniczą w wykładach prowadzonych przez pielęgniarkę oraz mają spotkania ze specjalistami. Na wykładach uczniowie dowiadują się o potrzebach fizjologicznych człowieka, profilaktyce chorób, drogach nabywania wirusów oraz sposobie i ewentualnego leczenia itp. Wykłady podejmują również działania praktyczne np. techniki zakładania sterylnych rękawiczek

W pierwszym semestrze nauki uczniowie już odwiedzili:

* oddział płucny (oglądali badania spirometrii, bronchoskopii oraz przedmioty wyjęte z dróg oddechowych)

*OIOM (oglądali galerię zdjęć uratowanych dzieci z oddziału starego OIOMu dziecięcego i mieli okazję zobaczyć sprzęt )

*Oddział centralny sterylizacji sprzętu (uczniowie w ramach „pamiątki” dostali czepki, fartuch oraz maski- strój technika sterylizacji)

*Oddział Dermatologiczny

Uczniowie dowiadywali się również o różnych rodzajach leków, pielęgniarka udostępniła uczniom płynne białko i strzykawki.

Olimpiada Wiedzy Szkół Promocji Zdrowia

pod hasłem „Depresja – nie jesteś sam, porozmawiajmy”

Komisja konkursowa na czele ze specjalistą z zakresu zdrowia psychicznego panem dr Adamem Wójcikiem z Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o.o. wyłoniła sześcioro finalistów.  Tym bardziej miło nam poinformować, że uczennica klasy IE, Natalia Zenaty III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku zajęła I miejsce i otrzymała laptopa.

Gratulujemy również pozostałym finalistom z naszej szkoły: Magdalenie Opasińskiej, Klaudii Lewandowskiej i Filipowi Jędrzejczakowi .

W kategorii: spot filmowy zadaniem uczniów było stworzenie projektu filmowego, który w sposób twórczy i kreatywny odnosił się do hasła tegorocznej Olimpiady

Komisja konkursowa wyłoniła sześciu finalistów. Wśród finalistów była młodzież z III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Płocku: Katarzyna Szewczenko, Luiza Brzezińska, Wiktoria Rudowska, Natalia Sadłowska, Julia Głowińska i Oliwia Cichocka.

Fundatorem nagród był Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Wszystkim uczestnikom i zwycięzcom dziękujemy za zaangażowanie i chęć zdobywania wiedzy, która ma pozytywny wpływ na nasze zdrowie, szczególnie w tak trudnych czasach pandemicznych.

Gratulujemy!

Z przyjemnością informujemy, że uczniowie oddziałów objętych Programem Szkół Promocji Zdrowia mogą wznowić zajęcia na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku po okresie pandemii.

Jest to bardzo dobra wiadomość ponieważ cieszą się one wśród uczniów dużą popularnością i dają niepowtarzalną możliwość poznania funkcjonowania szpitala.

Młodzież odwiedziła pracownie:

  • endoskopii,
  • badań słuchu,
  • centralnej sterylizacji,
  • usprawniania leczniczego,
  • SOR,
  • urazowo-ortopedyczną,
  • bronchoskopii

Uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku, biorący udział w zadaniu „Szkoła Promocji Zdrowia- II edycja”, wzięli czynny udział w projekcie „Patchwork pamięci”, jaki ma na celu upamiętnienie ofiar HIV i AIDS.  Uczniowie wykonali swoje patchworki, które zostaną zszyte z innymi z całej Polski i zaprezentowane w całości w Memorial AIDS Day 2022 w dniu 15 maja 2022 r. na Placu Zamkowym w Warszawie oraz w mediach społecznościowych.

Projekt „Patchwork pamięci” prowadzi Zjednoczenie Pozytywni w Tęczy. Ma na celu zademonstrować wsparcie dla osób żyjących z HIV i chorych na AIDS. Co roku, w trzecią niedzielę maja, na całym świecie organizowane są różne wydarzenia, a polskim akcentem są patchworki, których tradycja sięga 1987 r. W tym roku, w polskim patchworku znajdą się trzy fragmenty uszyte przez uczniów klas 1e i 2e III LO im. Marii Dąbrowskiej w Płocku.

Pierwsza pomoc:

KONKURS KOMIS KONTRA AIDS

Konkurs dla uczniów klas objętych Programem Szkół Promocji Zdrowia

Krajowe Centrum ds. AIDS uprzejmie informuje, że ogłosiło KONKURSU NA

KOMIKS DOTYCZĄCY PROBLEMATYKI HIV/AIDS, w myśl zasady, że czasami

łatwiej, a niekiedy wręcz lepiej opowiedzieć o czymś kilkoma

rysunkami, szczególnie jeśli dotyczy to tak trudnej tematyki, jaką

jest kwestia HIV/AIDS.

Celem konkursu jest podnoszenie poziomu świadomości i wiedzy Polaków

  1. HIV/AIDS oraz innych chorób przenoszonych drogą płciową.

Termin zgłaszania prac bezpośrednio do organizatora, zgodnie z regulaminem konkursu upływa 30 września 2021 r.

Pomocne linki

– do strony internetowej Krajowego Centrum ds.

AIDS, gdzie można znaleźć szczegółowe informacje oraz regulamin

konkursu:

https://aids.gov.pl/na-strone-glowna/ett2020-2-2-2-3-2-3/?fbclid=IwAR0zweHyNZFTta6xgsyyT60ShGw-wx7U8EKiNLpm6uDqD5KdloQ9L0wTLnE

https://www.facebook.com/kcaids

Serdecznie zapraszamy do udziału!