PLAN ZAMÓIWEŃ PUBLICZNYCH

Plan postępowań o udzielenia zamówień na rok 2021 (link)

Płock, 2021-12-20

IIILO.230.13.2021

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 130 000 ZŁ.

PONOWNE

Zamawiający – III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku działając zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 130 000 zł zaprasza do składania ofert w trybie przetargu (zgodnie z KC) na realizację zadania pn. „Sukcesywna dostawa ryb i mrożonek dla III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku w 2022 roku”.

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2 – formularz ofertowy

Załącznik 3 – wzór umowa sukcesywna

Załącznik 4

Formularz w pdf

Formularz

Informacja o rozstrzygnięciu

Płock, 2021-12-08

IIILO.230.13.2021

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 130 000 ZŁ.

Zamawiający – III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku działając zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 130 000 zł zaprasza do składania ofert w trybie przetargu (zgodnie z KC) na realizację zadania pn. „Sukcesywna dostawa ryb i mrożonek dla III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku w 2022 roku”.

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2 – formularz ofertowy

Załącznik 3 – wzór umowa sukcesywna

Załącznik 4

Formularz w pdf

Formularz

UNIEWAŻNIENIE

Płock, 2021-12-08

IIILO.230.11.2021

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 130 000 ZŁ.

Zamawiający – III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku działając zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 130 000 zł zaprasza do składania ofert w trybie przetargu (zgodnie z KC) na realizację zadania pn. „Sukcesywna dostawa warzyw i owoców dla III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku w 2022 roku”.

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2 – formularz ofertowy

Załącznik 3 – wzór umowa sukcesywna

Formularz w pdf

Formularz

Informacja o rozstrzygnięciu

Płock, 2021-12-08

IIILO.230.14.2021

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 130 000 ZŁ.

Zamawiający – III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku działając zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 130 000 zł zaprasza do składania ofert w trybie przetargu (zgodnie z KC) na realizację zadania pn. „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku w 2022 roku”.

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2 – formularz ofertowy

Załącznik 3 – wzór umowa sukcesywna

Załącznik 4

Formularz w pdf

Formularz

Informacja

Płock, 2021-12-08

IIILO.230.12.2021

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 130 000 ZŁ.

Zamawiający – III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku działając zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 130 000 zł zaprasza do składania ofert w trybie przetargu (zgodnie z KC) na realizację zadania pn. „Sukcesywna dostawa mięsa i wędlin dla III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku w 2022 roku”.

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2 – formularz ofertowy

Załącznik 3 – wzór umowa sukcesywna

Załącznik 4

Formularz w pdf

Formularz

Informacja o roztrzygnięciu

Płock, 2021-12-08

IIILO.230.15.2021

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 130 000 ZŁ.

Zamawiający – III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku działając zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 130 000 zł zaprasza do składania ofert w trybie przetargu (zgodnie z KC) na realizację zadania pn. „Usługi ochrony mienia na rok 2022”.

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2 – formularz oferty

 

Płock, 2021-11-26

IIILO.230.9.2021

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 130 000 ZŁ.

Zamawiający – III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku działając zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 130 000 zł zaprasza do składania ofert w trybie przetargu (zgodnie z KC) na realizację zadania pn. „Zakup mebli do czytelni szkolnej”.

Ogłoszenie

Załącznik 1 – opis przedmiotu zamówień

Załącznik 2 – formularz oferty

Załącznik 3 – umowa

Informacja

Informacja o unieważnieniu

Płock, 2021-11-24

IIILO.230.7.2021

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 130 000 ZŁ.

Zamawiający – III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku działając zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 130 000 zł zaprasza do składania ofert w trybie przetargu (zgodnie z KC) na realizację zadania pn. „Dostawa monitora interaktywnego z OPS w ramach programu Aktywna Tablica”.

Ogłoszenie

Załącznik 1 – opis przedmiotu zamówień

Załącznik 2 – formularz umowy

Załącznik 3 – umowa

Informacja

 

Płock, 2021-10-22

IIILO.221.1.2021

KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI

POD AUTOMATY SAMOSPRZEDAJĄCE

Ogłoszenie

Załącznik 1 – formularz oferty

Załącznik 2 – wzór umowy

Informacja o wyborze oferty

Płock 18.05.2021

IIILO.230.3.2021

 

Zamawiający – III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku działając w trybie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych zaprasza do  składania ofert na realizację zadania pn. „Dostawa sprzętu komputerowego oraz monitorów interaktywnych”.

Ogłoszenie

Dział I SWZ

Dział II OPZ

MiniPortal identyfikator postępowania

Projektowane postanowienia umowy

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Pytanie 1, odpowiedź

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze

Ogłoszenie o wyniku

Płock, 2021-03-22

IIILO.230.1.2021

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 130 000 ZŁ.

Zamawiający – III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku działając zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych
o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 130 000 zł zaprasza do składania ofert w trybie przetargu (zgodnie z KC) na realizację zadania pn. „Być jak Albert Einstein  – nowoczesna pracownia fizyczna w szkole XXI w”.

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Informacja o wyborze oferty

Płock, 2020-12-14

IIILO.230.27.2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 30 000 EURO

Zamawiający – III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zmianami) zaprasza do  składania ofert w trybie przetargu pn.„ Dzierżawa kserokopiarek na 2021 r.”.

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Informacja o wyborze oferty

Płock, 08.12.2020 r.

IIILO.230.22.2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 30 000 EURO

Zamawiający – III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zmianami) zaprasza do składania ofert w trybie przetargu pn. „Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku w 2021 roku”

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Informacja o wyborze oferty

 

Płock, 08.12.2020 r.

IIILO.230.24.2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 30 000 EURO

Zamawiający – III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zmianami) zaprasza do składania ofert w trybie przetargu pn. „Sukcesywna dostawa artykułów papierniczych dla  III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku w 2021 roku”

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Informacja o wyborze oferty

Płock, 08.12.2020 r.

IIILO.230.20.2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 30 000 EURO

Zamawiający – III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zmianami) zaprasza do składania ofert w trybie przetargu pn. Sukcesywna dostawa środków czystości dla III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku  w 2021 roku”

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Informacja o wyborze oferty

Płock, 08.12.2020 r.

IIILO.230.23.2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 30 000 EURO

Zamawiający – III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zmianami) zaprasza do składania ofert w trybie przetargu pn. „Sukcesywną dostawę tuszy i tonerów dla III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku w 2021 roku”

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Informacja o wyborze oferty

Płock, 2020.12.08

IIILO.230.26.2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 30 000 EURO

Zamawiający – III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zmianami) zaprasza do  składania ofert na usługi ochrony mienia na rok 2021.

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Informacja o wyborze oferty

Płock, 08.12.2020

IIILO.230.17.2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 30 000 EURO

Zamawiający – III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zmianami) zaprasza do składania ofert w trybie przetargu (zgodnie z przepisami KC) pn. „Sukcesywna dostawa warzyw i owoców dla III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku w 2021 roku”.

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Formularz

Informacja o wyborze oferty

Płock, 08.12.2020

IIILO.230.18.2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 30 000 EURO

Zamawiający – III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zmianami) zaprasza do składania ofert w trybie przetargu pn. „Sukcesywna dostawa ryb i mrożonek dla III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku w 2021 roku”.

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Formularz

Informacja o wyborze oferty

Płock, 08.12.2020

IIILO.230.16.2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 30 000 EURO

Zamawiający – III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zmianami) zaprasza do składania ofert w trybie przetargu pn. „Sukcesywna dostawa mięsa i wędlin dla III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku w 2021 roku”.

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Formularz

Informacja o wyborze oferty

Płock, 08.12.2020

IIILO.230.19.2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 30 000 EURO

Zamawiający – III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zmianami) zaprasza do składania ofert w trybie przetargu (zgodnie z przepisami KC) pn. „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku w 2021 roku”.

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Formularz

Informacja o wyborze oferty

Płock, 2020-11-30

IIILO.230.15.2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 30 000 EURO

Zamawiający – III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zmianami) zaprasza do składania ofert w trybie przetargu pn. „Zakup sprzętu sportowego”.

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Informacja o wyborze oferty

 

Płock, 2020-11-19

IIILO.230.12.2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 30 000 EURO

Zamawiający – III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zmianami) zaprasza do składania ofert w trybie przetargu pn. „Zakup ławek i krzeseł”

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Pytanie 1

Odpowiedź na pytanie 1

Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku informuje, że postępowanie prowadzone w trybie przetargu zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego pod nazwą: „Zakup ławek i krzeseł” zostało unieważnione.

Płock, 2020-11-12

IIILO.230.10.2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 30 000 EURO

Zamawiający – III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zmianami) zaprasza do składania ofert w trybie przetargu (kc) pn. „Zakup sprzętu muzycznego”.

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Informacja o wyborze oferty

 

Płock, 2020-11-09

IIILO.230.9.2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 30 000 EURO

Zamawiający – III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zmianami) zaprasza do składania ofert w trybie przetargu (kc) pn. „Zakup szkolnej elektronicznej tablicy informacyjnej”.

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Informacja o wyborze oferty

 

Płock, 2020-11-03

IIILO.230.11.2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 30 000 EURO

Zamawiający – III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zmianami) zaprasza do składania ofert w trybie przetargu pn. „Zakup cyfrowego laboratorium językowego”

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Informacja o wyborze oferty

Płock, 2020-09-21

IIILO.230.8.2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 30 000 EURO

Zamawiający – III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zmianami) zaprasza
do składania ofert w trybie przetargu pn. „Dostawa sprzętu elektronicznego”

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Informacja o wyborze oferty

 

Płock, 2020-09-10

IIILO.230.7.2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 30 000 EURO

Zamawiający – III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zmianami) zaprasza do składania ofert w trybie przetargu pn. „Dostawa sprzętu elektronicznego”

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku informuje, że postępowanie prowadzone w trybie przetargu zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego pod nazwą : „Dostawa sprzętu elektronicznego” zostało unieważnione.

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia tj. 20979,27 zł brutto.

Unieważnienie

Płock, 2020-05-25

IIILO.21.1.2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 30 000 EURO

PONOWNE

Zamawiający – III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zmianami) zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn. „Remont podłogi Auli w III Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku”.

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na realizację zadania pod nazwą „Remont podłogi Auli w III Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku” wybrano ofertę firmy Usługi Remontowo-Budowlane „Romark” Marek Rochmiński z siedzibą w Warszawie przy ul. Ostródzkiej 144 E za kwotę 12994,99 zł brutto.

 

Płock, 2020-05-12

IIILO.21.1.2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 30 000 EURO

Zamawiający – III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zmianami) zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn. „Remont podłogi Auli w III Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku”.

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu publicznym pod nazwą „Remont podłogi Auli w III Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznym im. Marii Dąbrowskiej w Płocku” nie wpłynęła żadna oferta, w związku z powyższym postępowania nie zostało rozstrzygnięte.

Płock, 2020.02.13

IIILO.221.1.2020

KONKURS OFERT NA WYNAJEM POMIESZCZENIA W CELU PROWADZENIA SKLEPIKU SZKOLNEGO

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na wynajem pomieszczenia na sklepik szkolny wybrano w dniu 24.02.2020 r. ofertę firmy Fundacja Ekonomii Społecznej Przystań z siedzibą 09-402 Płock,, ul. Tumska 13 lok. 6 za kwotę 300,00 zł brutto/miesiąc, która uzyskała 85 pkt.

Płock, 2019-12-30

IIILO.221.5.2019

KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI

POD AUTOMATY SAMOSPRZEDAJĄCE

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku informuje, że w wyniku przeprowadzonego ofert na wynajem powierzchni pod automaty samosprzedające wybrano w dniu 08.01.2020 r. ofertę firmy P.H. Gastromax A. Myszkowski. z siedzibą 87-800 Włocławek, ul. Stodólna 11F/21 za kwotę 738,00 zł brutto/miesiąc.

Płock, 20.12.2019

IIILO.230.22.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 30 000 EURO

PONOWNE

Zamawiający – III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zmianami) zaprasza do składania ofert w trybie przetargu pn. „Sukcesywna dostawa ryb i mrożonek dla III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku w 2020 roku”.

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania pod nazwą „Sukcesywna dostawa ryb i mrożonek dla III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku” wybrano w dniu 30.12.2019 r. ofertę firmy Unifreeze Sp. z o.o. z siedzibą 09-400 Płock, ul. Targowa 2a za kwotę 43053,57 zł brutto.

Płock, 2019.12.13

IIILO.230.16.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 30 000 EURO

Zamawiający – III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zmianami) zaprasza do  składania ofert na usługi ochrony mienia na rok 2020.

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania pod nazwą „Usługi ochrony mienia na rok 2020 .” wybrano w dniu 20.12.2019 r. ofertę firmy Agencja Ochrony Des Dobrogoszcz Sp. z o.o.. z siedzibą 09-400 Płock ul. Kwiatka 43/3 za kwotę 14932,20 zł brutto.

Płock, 2019-12-13

IIILO.230.13.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 30 000 EURO

Zamawiający – III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zmianami) zaprasza do  składania ofert w trybie przetargu pn.„ Dzierżawa kserokopiarek na 2020 r.”.

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania pod nazwą „Dzierżawa kserokopiarek na 2020 r.” wybrano w dniu 20.12.2019 r. ofertę firmy Copi-Flex  Sp. J. z siedzibą 09-402 Płock ul. Padlewskiego 5 za kwotę 0,025 zł netto.

Płock, 12.12.2019 r.

IIILO.230.20.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 30 000 EURO

Zamawiający – III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zmianami) zaprasza do składania ofert w trybie przetargu pn. Sukcesywna dostawa artykułów chemicznych (środków czystości) dla III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku  w 2020 roku”

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania pod nazwą „Sukcesywna dostawa artykułów chemicznych (środków czystości) dla III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku” wybrano w dniu 19.12.2019 r. ofertę firmy Mazako Mazurkiewicz Adam z siedzibą 09-410 Płock, ul. Jana Pawła II 88b/12 za kwotę 38180,20 zł brutto.

Płock, 12.12.2019 r.

IIILO.230.19.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 30 000 EURO

Zamawiający – III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zmianami) zaprasza do składania ofert w trybie przetargu pn. „Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku w 2020 roku”

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania pod nazwą „Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku” wybrano w dniu 19.12.2019 r. ofertę firmy Partner Premium Salata Spółka Jawna z siedzibą 09-407 Płock, ul. Graniczna 46 za kwotę 11798,80 zł brutto

Płock, 12.12.2019 r.

IIILO.230.23.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 30 000 EURO

Zamawiający – III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zmianami) zaprasza do składania ofert w trybie przetargu pn. „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku w 2020 roku”.

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania pod nazwą „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku w 2020 r. wybrano w dniu 19.12.2019 r. ofertę firmy Hurtowania Gouda z siedzibą 09-402 Płock ul. Bielska 61 za kwotę 40740,46 zł brutto.

Płock, 12.12.2019 r.

IIILO.230.24.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 30 000 EURO

Zamawiający – III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zmianami) zaprasza do składania ofert w trybie przetargu pn. „Sukcesywna dostawa mięsa i wędlin dla III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku w 2020 roku”.

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania pod nazwą „Sukcesywna dostawa mięsa i wędlin dla III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku w 2020 r. wybrano w dniu 19.12.2019 r. ofertę firmy Zakład Przetwórstwa Mięsnego Koniarek Hurtowania w Płocku z siedzibą 99-307 Strzelce Kozia Góra 40 za kwotę 71107,12 zł brutto.

Płock, 12.12.2019 r.

IIILO.230.25.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 30 000 EURO

Zamawiający – III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zmianami) zaprasza do składania ofert w trybie przetargu pn. „Sukcesywna dostawa warzyw i owoców dla III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku w 2020 roku”.

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania pod nazwą „Sukcesywna dostawa warzyw i owoców dla III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku w 2020 r. wybrano w dniu 19.12.2019 r. ofertę firmy Markos Mariusz Osębowski z siedzibą 09-400 Płock ul. Bielska 56 za kwotę 40381,11 zł brutto.

Płock, 12.12.2019 r.

IIILO.230.22.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 30 000 EURO

Zamawiający – III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zmianami) zaprasza do składania ofert w trybie przetargu pn. „Sukcesywna dostawa ryb i mrożonek dla III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku w 2020 roku”.

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

 

Płock, 12.12.2019 r.

IIILO.230.21.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 30 000 EURO

Zamawiający – III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zmianami) zaprasza do składania ofert w trybie przetargu pn. „Sukcesywną dostawę tuszy i tonerów dla III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku w 2020 roku”.

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania pod nazwą „Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów dla III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku w 2020 r. wybrano w dniu 19.12.2019 r. ofertę firmy FHU Offis Paweł Brudzyński z siedzibą 09-530 Nowe Grabie Oś. Pod Klonami za kwotę 12229,40 zł brutto.

Płock, 12.12.2019 r.

IIILO.230.18.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 30 000 EURO

Zamawiający – III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zmianami) zaprasza do składania ofert w trybie przetargu pn. „Sukcesywna dostawa artykułów papierniczych dla  III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej
w Płocku
w 2020 roku”

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania pod nazwą „Sukcesywna dostawa artykułów papierniczych dla III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku” wybrano w dniu 19.12.2019 r. ofertę firmy Partner Premium Salata Spółka Jawna z siedzibą 09-407 Płock, ul. Graniczna 46 za kwotę 17410,00 zł brutto.

Płock, 2019-12-10

IIILO.230.12.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 30 000 EURO

Zamawiający – III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zmianami) zaprasza do składania ofert w trybie przetargu pn. „Dostawa monitora interaktywnego”.

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3  

Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania pod nazwą „Zakup monitora interaktywnego” wybrano w dniu 17.12.2019 r. ofertę firmy Vision Distribution Ewa Bonder z siedzibą 62-800 Kalisz ul. Widok 53A za kwotę 8750,00 zł netto.

Płock, 2019-11-22

IIILO.21.6.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 30 000 EURO

Zamawiający – III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zmianami) zaprasza
do  składania ofert w trybie przetargu na realizację zadania pn. „Zakup mebli do pracowni komputerowej”.

Zamawiający informuje, że Zadanie jest współfinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”.

Ogłoszenie

Załącznik 1 – specyfikacja

Załącznik 2 – formularz ofertowy

Załącznik 3 – umowa

Załącznik 4 – oświadczenia i zgody Wykonawcy

Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania pod nazwą „Zakup mebli do pracowni komputerowej” wybrano w dniu 29.11.2019 r. ofertę firmy Flabri.pl Artur Krzemiński z siedzibą 01-318 Warszawa ul. Doroszewskiego 13/7 za kwotę 8831,40 zł brutto.

Płock, 2019-11-12

IIILO.21.6.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 30 000 EURO

Zamawiający – III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) zaprasza
do  składania ofert w trybie przetargu na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu komputerowego”.

Zamawiający informuje, że Zadanie jest współfinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”.

Ogłoszenie

Załącznik 1 – specyfikacja

Załącznik 2 – formularz ofertowy

Załącznik 3 – umowa

Załącznik 4 – oświadczenia i zgody Wykonawcy

Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania pod nazwą „Zakup sprzętu komputerowego” wybrano w dniu 20.11.2019 r. ofertę firmy iCOD.pl Sp. z o.o.  z siedzibą 43-300 Bielsko-Biała ul. Grażyńskiego 51 za kwotę 60 209,73 zł brutto.

Płock, 2019-09-12

III LO.230.8.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 30 000 EURO

Zamawiający – III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) zaprasza do  składania ofert w trybie przetargu pn. „Wyposażenie stołówki szkolnej”.

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2 – umowa

Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania pod nazwą „Wyposażenie stołówki szkolnej” wybrano w dniu 18.09.2019 r. ofertę firmy Meble-Black Red White Sp. z o.o. z siedzibą 23-400 Biłgoraj ul. Krzeszowska 61 za kwotę 13842,81 zł brutto.

Płock, 2019-07-26

ZS3.230.6.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 30 000 EURO

Zamawiający – Zespół Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) zaprasza do  składania ofert w trybie przetargu pn. „Zakup ławek i krzeseł dla Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku”.

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2 – umowa

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania pod nazwą „Zakup ławek i krzeseł dla Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku” wybrano w dniu 05.08.2019 r. ofertę firmy Flabri Artur Krzemiński siedzibą 01-318 Warszawa ul. Doroszewskiego 13/7 za kwotę 16898,97 zł brutto.

Płock, 2019-07-18

ZS3.21.5.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 30 000 EURO

Zamawiający – Zespół Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn. „Rozbudowa stołówki szkolnej w Zespole Szkół Nr 3 w Płocku”.

Ogłoszenie

Załącznik 1 – wykaz materiałów

Załącznik 1 – kosztorys ślepy

Załącznik 2 – formularz oferty

Załącznik 3 – wzór umowy

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania pod nazwą „Rozbudowa stołówki szkolnej w Zespole Szkół Nr 3 w Płocku” wybrano w dniu 26.07.2019 r. ofertę firmy Przedsiębiorstwo Budowlano Handlowe Staltim Pietrzak Wojciech z siedzibą 09-400 Płock ul. Bielska 51/3 lok. 89 za kwotę 56668,42 zł brutto.

 

Płock, 2019-03-07

ZS3.230.4.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 30 000 EURO

PONOWNE

Zamawiający – Zespół Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami)  zaprasza do składania ofert na zajęcia pozalekcyjne z lektorem natywnym języka angielskiego dla uczniów liceum na rok 2019.

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku informuje, że postępowanie na „zajęcia pozalekcyjne z lektorem natywnym języka angielskiego dla uczniów liceum na rok 2019”  nie zostało rozstrzygnięte z powodu braku ofert spełniających jego wymogi.

 

Płock, 2019-02-18

ZS3.230.4.2019

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 30 000 EURO

Zamawiający – Zespół Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami)  zaprasza do  składania ofert na zajęcia pozalekcyjne z lektorem natywnym języka angielskiego dla uczniów liceum na rok 2019.

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku informuje, że postępowanie na „zajęcia pozalekcyjne z lektorem natywnym języka angielskiego dla uczniów liceum na rok 2019”  nie zostało rozstrzygnięte z powodu braku ofert spełniających jego wymogi.

Płock, 2019-02-07

ZS3.230.1.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 30 000 EURO

PONOWNE

Zamawiający – Zespół Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) zaprasza do  składania ofert w trybie przetargu pn. „Zakup sprzętu elektronicznego”.

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Płock, 2019-02-15

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na „Zakup sprzętu elektronicznego” wybrano w dniu 15.02.2019 r. ofertę firmy iCod.pl Sp. z o.o. z siedzibą 43-300 Bielsko-Biała ul. Grażyńskiego 51 za kwotę 15796,89 zł brutto.

 

Płock, 2019-01-24

ZS3.230.1.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 30 000 EURO

Zamawiający – Zespół Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) zaprasza do  składania ofert w trybie przetargu pn. „Zakup sprzętu elektronicznego”.

Ogłoszenie

Załącznik 2

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na „Zakup sprzętu elektronicznego” wybrano w dniu 01.02.2019 r. ofertę firmy TOP SERVICE  Technika Biurowa Krzysztof Atlak z siedzibą 09-400 Płock ul. Wyszogrodzka 89 za kwotę 15260,00 zł brutto.

 

Płock, 2018-12-18

ZS3.230.22.2018

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 30 000 EURO

Zamawiający – Zespół Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) zaprasza do  składania ofert w trybie przetargu pn „Sukcesywna dostawa warzyw i owoców dla Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku w 2019 roku”

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na „Sukcesywną dostawę warzyw i owoców dla Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku w 2019 r.” wybrano w dniu 28.12.2018 r. ofertę firmy Markos Mariusz Osędowski z siedzibą 09-400 Płock ul. Bielska 56 za kwotę 26754,66 zł brutto.

Płock, 2018-12-18

ZS3.230.27.2018

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 30 000 EURO

Zamawiający – Zespół Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) zaprasza do  składania ofert w trybie przetargu pn „Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów dla Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku  w 2019 roku”.

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na „Sukcesywną dostawę tuszy i tonerów dla Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku w 2019 r.” wybrano w dniu 28.12.2018 r. ofertę firmy FHU Offis Paweł Brudzyński z siedzibą 09-402 Płock ul. Chopina 29 za kwotę 11393,00 zł brutto.

Płock, 2018-12-18

ZS3.230.26.2018

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 30 000 EURO

Zamawiający – Zespół Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) zaprasza do  składania ofert w trybie przetargu pn. „Sukcesywna dostawa artykułów chemicznych (środków czystości) dla Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku  w 2019 roku”.

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na „Sukcesywną dostawę artykułów chemicznych (środków czystości) dla Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku w 2019 r.” wybrano w dniu 28.12.2018 r. ofertę firmy Mazako Mazurkiewicz Adam z siedzibą 09-410 Płock Al. Jana Pawła II 88B/12 za kwotę 36409,97 zł brutto.

Płock, 2018-12-18

ZS3.230.21.2018

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 30 000 EURO

Zamawiający – Zespół Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) zaprasza do  składania ofert w trybie przetargu pn. „Sukcesywna dostawa ryb i mrożonek dla Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku w 2019 roku”.

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na „Sukcesywną dostawę ryb i mrożonek dla Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku w 2019 r.” wybrano w dniu 28.12.2018 r. ofertę firmy Unifreeze Sp. z o.o. z siedzibą 09-402 Płock ul. Targowa 2a za kwotę 20637,54 zł brutto.

Płock, 2018-12-18

ZS3.230.20.2018

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 30 000 EURO

Zamawiający – Zespół Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) zaprasza do  składania ofert w trybie przetargu pn. „Sukcesywna dostawa mięsa oraz wędlin dla Zespołu Szkół Nr3 w Płocku w 2019 roku”

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na „Sukcesywną dostawę mięsa oraz wędlin dla Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku w 2019 r.” wybrano w dniu 28.12.2018 r. ofertę firmy FH Dubimex Marek Anioł z siedzibą 09-400 Płock ul. Przemysłowa 4 za kwotę 29006,62 zł brutto.

Płock, 2018-12-18

ZS3.230.23.2018

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 30 000 EURO

Zamawiający – Zespół Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) zaprasza do  składania ofert w trybie przetargu pn. „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkół Nr3 w Płocku  w 2019 roku”.

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na „Sukcesywną dostawę artykułów spożywczych dla Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku w 2019 r.” wybrano w dniu 28.12.2018 r. ofertę firmy Hurtownia Gouda z siedzibą 09-400 Płock ul. Bielska 61 za kwotę 30028,90 zł brutto.

 

Płock, 2018-12-18

ZS3.230.24.2018

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 30 000 EURO

Zamawiający – Zespół Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) zaprasza do  składania ofert w trybie przetargu pn. „Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku  w 2019 roku”

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na „Sukcesywną dostawę artykułów biurowych dla Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku w 2019 r.” wybrano w dniu 28.12.2018 r. ofertę firmy Partner Premium Salata Sp. J. z siedzibą 09-402 Płock ul. Graniczna 46 za kwotę 8763,60 zł brutto.

Płock, 2018-12-18

ZS3.230.25.2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 30 000 EURO

Zamawiający – Zespół Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) zaprasza do składania ofert w trybie przetargu pn. „Sukcesywna dostawa artykułów papierniczych dla Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku w 2019 roku”

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na „Sukcesywną dostawę artykułów papierniczych dla Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku w 2019 r.” wybrano w dniu 28.12.2018 r. ofertę firmy Partner Premium Salata Sp. J. z siedzibą 09-402 Płock ul. Graniczna 46 za kwotę 12264,00 zł brutto.

Płock, 2018-12-12

ZS3.230.16.2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 30 000 EURO

Zamawiający – Zespół Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) zaprasza do  składania ofert na usługi ochrony mienia na rok 2019.

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na „usługi ochrony mienia na rok 2019” wybrano w dniu 21.12.2018 r. ofertę firmy Agencja Ochrony DES Dobrogoszcz Sp. z o.o. z siedzibą 09-400 Płock ul. Kwiatka 43 lok. 3 za kwotę 7306,20 zł brutto (przewidywana łączna wartość zamówienia za rok 2019).

Płock, 2018-12-12

ZS3.230.18.2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 30 000 EURO

Zamawiający – Zespół Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) zaprasza do  składania ofert w trybie przetargu pn.„ Dzierżawa kserokopiarek na 2019 r.”.

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na „ Dzierżawę kserokopiarek na rok 2019” wybrano w dniu 21.12.2018 r. ofertę firmy Xeroserwis Ireneusz Golatowski z siedzibą 09-402 Płock ul. Dworcowa 12B za kwotę 0,031 zł brutto za 1 szt. kopii.

Płock, 2018-10-24

ZS3.230.5.2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 30 000 EURO

PONOWNE

Zamawiający – Zespół Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami)  zaprasza do  składania ofert na zajęcia pozalekcyjne z lektorem natywnym języka angielskiego dla uczniów liceum oraz gimnazjum.

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku informuje, że postępowanie na „Zajęcia pozalekcyjne z lektorem natywnym języka angielskiego dla uczniów liceum oraz gimnazjum” nie zostało rozstrzygnięte z powodu braku ofert.

Płock, 2018-10-09

ZS3.230.5.2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 30 000 EURO

Zamawiający – Zespół Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami)  zaprasza do  składania ofert na zajęcia pozalekcyjne z lektorem natywnym języka angielskiego dla uczniów liceum oraz gimnazjum.

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku informuje, że postępowanie na „Zajęcia pozalekcyjne z lektorem natywnym języka angielskiego dla uczniów liceum oraz gimnazjum” nie zostało rozstrzygnięte z powodu braku ofert.

Płock, 2018-10-09

ZS3.230.11.2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 30 000 EURO

Zamawiający – Zespół Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) zaprasza do  składania ofert na realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia pracowni chemicznej”.

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na realizację zadania pn. „ Zakup wyposażenia pracowni chemicznej wybrano ofertę firmy Kladrew Urszula Muża-Klaman z siedzibą 83-300 Kartuzy ul. 3 Maja 17/6 za kwotę 17215,23 zł brutto.

Płock, 2018-05-16

ZS3.230.5.2018

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 30 000 EURO

PONOWNE

Zamawiający – Zespół Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami)  zaprasza do  składania ofert na zajęcia pozalekcyjne z lektorem natywnym języka angielskiego dla uczniów liceum oraz gimnazjum.

Ogłoszenie

Umowa

Formularz ofertowy

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku informuje, że postępowanie na „Zajęcia pozalekcyjne z lektorem natywnym języka angielskiego dla uczniów liceum oraz gimnazjum” nie zostało rozstrzygnięte z powodu braku ofert spełniających wymogi ogłoszenia.

 

Płock, 2018-05-11

ZS3.21.5.2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 30 000 EURO

Zamawiający – Zespół Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) zaprasza do  składania ofert na realizację zadania pn. „Dostawa i wymiana drzwi na drugim piętrze”.

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na  realizację zadania pn. „ Dostawa i wymiana drzwi na drugim piętrze” wybrano w dniu 18.05.2018 r. ofertę firmy „Okna Drzwi” Bogdan Tekliński  z siedzibą 09-400 Płock ul. Kostrogaj 14 za kwotę 18162,54 zł brutto.

Płock, 2018-05-04

ZS3.230.5.2018

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 30 000 EURO

Zamawiający – Zespół Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami)  zaprasza do  składania ofert na zajęcia pozalekcyjne z lektorem natywnym języka angielskiego dla uczniów liceum oraz gimnazjum.

Załącznik 1

Ogłoszenie

Płock, 2017-12-19

ZS3.230.20.2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 30 000 EURO

Zamawiający – Zespół Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) zaprasza do  składania ofert na konserwację windy dla osób niepełnosprawnych na rok 2018.

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku informuje, że postępowanie na konserwację windy dla osób niepełnosprawnych na rok 2018 zostało unieważnione z powodu braku istotnych warunków postępowania w treści ogłoszenia.

Płock, 2017-12-19

ZS3.230.12.2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 30 000 EURO

Zamawiający – Zespół Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) zaprasza do  składania ofert w trybie przetargu pn. „Zakup i dostawa warzyw i owoców do stołówki szkolnej na rok 2018”.

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na „ Zakup i dostawę warzyw i owoców do stołówki szkolnej na rok 2018” wybrano w dniu 28.12.2017 r. ofertę firmy FHU Pander Piotr Bogucki  z siedzibą 09-400 Płock ul. Bielska 56 za kwotę 22573,10 zł brutto.

 

Płock, 2017-12-19

ZS3.230.17.2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 30 000 EURO

Zamawiający – Zespół Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) zaprasza do  składania ofert w trybie przetargu pn.„ Zakup i dostawa tuszy i tonerów na 2018 r.”.

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na „ Zakup i dostawę tuszy i tonerów na rok 2018” wybrano w dniu 28.12.2017 r. ofertę firmy  Paweł Brudzyński FHU Offis z siedzibą 09-402 Płock ul. Chopina 29 za kwotę 8037,00 zł brutto.

Płock, 2017-12-19

ZS3.230.13.2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 30 000 EURO

Zamawiający – Zespół Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) zaprasza do  składania ofert w trybie przetargu pn. „Zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej na rok 2018”.

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na „ Zakup i dostawę artykułów spożywczych do stołówki szkolnej na rok 2018” wybrano w dniu 28.12.2017 r. ofertę firmy  PHU Głowacki Hurtownia „Gouda”  z siedzibą 09-400 Płock ul. Bielska 61 za kwotę 26960,33 zł brutto.

Płock, 2017-12-19

ZS3.230.14.2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 30 000 EURO

Zamawiający – Zespół Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) zaprasza do  składania ofert w trybie przetargu pn. „zakup i dostawa ryb i mrożonek do stołówki szkolnej na rok 2018”.

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na „ Zakup i dostawę ryb i mrożonek do stołówki szkolnej na rok 2018” wybrano w dniu 28.12.2017 r. ofertę firmy  Unifreeze Sp. z o.o.  z siedzibą 09-400 Płock ul. Targowa 2a za kwotę 10775,31 zł brutto.

Płock, 2017-12-19

ZS3.230.18.2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 30 000 EURO

Zamawiający – Zespół Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) zaprasza do składania ofert w trybie przetargu pn. „Zakup  i dostawa artykułów papierniczych na 2018 r.”.

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na „ Zakup i dostawę art. papierniczych na rok 2018” wybrano w dniu 28.12.2017 r. ofertę firmy  Partner Premium Salata Sp. J. z siedzibą 09-407 Płock ul. Graniczna 46 za kwotę 8234,00 zł brutto.

Płock, 2017-12-19

ZS3.230.22.2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 30 000 EURO

Zamawiający – Zespół Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) zaprasza do  składania ofert w trybie przetargu pn.„Odbiór odpadów kuchennych ulegających biodegradacji na 2018 r.”.

Ogłoszenie

Załącznik 2

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na „ Odbiór odpadów kuchennych ulegających biodegradacji na rok 2018” wybrano w dniu 28.12.2017 r. ofertę firmy Ziemia Polska Sp. z o.o. z siedzibą 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Partyzantów 4 za kwotę 64,80 zł brutto za pojemnik 120 litrów.

Płock, 2017-12-19

ZS3.230.19.2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 30 000 EURO

Zamawiający – Zespół Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) zaprasza do  składania ofert na usługi ochrony mienia na rok 2018.

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na „usługi ochrony mienia na rok 2018” wybrano w dniu 28.12.2017 r. ofertę firmy Agencja Ochrony DES Dobrogoszcz Sp. z o.o. z siedzibą 09-400 Płock ul. Kwiatka 43 lok. 3 za kwotę 7306,20 zł brutto (przewidywana łączna wartość zamówienia za rok 2018).

Płock, 2017-12-19

ZS3.230.11.2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 30 000 EURO

Zamawiający – Zespół Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) zaprasza do  składania ofert w trybie przetargu pn. „Zakup i dostawa mięsa i wędlin do stołówki szkolnej na rok 2018”.

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na „ Zakup i dostawę mięsa i wędlin do stołówki szkolnej na rok 2018” wybrano w dniu 28.12.2017 r. ofertę firmy FHU Dubimex Marek Anioł z siedzibą 09-400 Płock ul. Przemysłowa 4 za kwotę 32118,03 zł brutto.

 

Płock, 2017-12-19

ZS3.230.21.2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 30 000 EURO

Zamawiający – Zespół Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) zaprasza do  składania ofert w trybie przetargu pn.„ Dzierżawa kserokopiarek na 2018 r.”.

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na „ Dzierżawę kserokopiarek na rok 2018” wybrano w dniu 28.12.2017 r. ofertę firmy Xeroserwis Ireneusz Golatowski z siedzibą 09-402 Płock ul. Dworcowa 12B za kwotę 0,031 zł brutto za 1 szt. kopii.

Płock, 2017-12-19

ZS3.230.16.2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 30 000 EURO

Zamawiający – Zespół Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) zaprasza do  składania ofert w trybie przetargu pn.„ Zakup i dostawa środków czystości na 2018 r.”.

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na „ Zakup i dostawę środków czystości na rok 2018” wybrano w dniu 28.12.2017 r. ofertę firmy  Partner Premium Salata Sp. J. z siedzibą 09-407 Płock ul. Graniczna 46 za kwotę 30504,50 zł brutto.

Płock, 2017-12-19

ZS3.230.15.2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 30 000 EURO

Zamawiający – Zespół Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) zaprasza do  składania ofert w trybie przetargu pn.„Zakup i dostawa artykułów biurowych na 2018 r.”.

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na „ Zakup i dostawę artykułów biurowych na rok 2018” wybrano w dniu 28.12.2017 r. ofertę firmy  Partner Premium Salata Sp. J. z siedzibą 09-407 Płock ul. Graniczna 46 za kwotę 5876,24 zł brutto.

Płock, 2017-12-06

ZS3.230.10.2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 30 000 EURO

Zamawiający – Zespół Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) zaprasza do  składania ofert w trybie przetargu pn. „Zakup komputerów”.

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

 

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na „zakup komputerów” wybrano w dniu 13.12.2017 r. ofertę firmy Alltech Sp. J. z siedzibą 09-407 Płock ul. Spółdzielcza 33 za kwotę 36547,74 zł brutto.

 

Płock, 2017-12-06

ZS3.230.9.2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 30 000 EURO

Zamawiający – Zespół Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) zaprasza do  składania ofert na realizację zadania pn. „Zakup pracowni językowej”.

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

 

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania pn „zakup pracowni językowej” wybrano w dniu 13.12.2017 r. ofertę firmy Xeroserwis Ireneusz Golatowski z siedzibą 09-402 Płock ul. Dworcowa 12b za kwotę 18282,72 zł brutto.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 30 000 EURO

Zamawiający – Zespół Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) zaprasza do  składania ofert na realizację zadania pn. „Remont auli”.

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na „Remont auli” wybrano w dniu 05.12.2017 r. ofertę firmy Burakowski Adam z siedzibą Stobiecin 21, 09-150 Czerwińsk nad Wisłą za kwotę 75450,00 zł brutto.

 

Płock, 2017-08-09

ZS3.21.2.2017

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zespół Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) zaprasza do  składania ofert na remont podłogi sali gimnastycznej.

Zaproszenie do składania ofert

Formularz oferty

Kosztorys

Wzór umowy

 

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na remont podłogi sali gimnastycznej wybrano w dniu 6.08.2017 r. ofertę firmy Burakowski Adam z siedzibą Stobiecin 21, 09-150 Czerwińsk nad Wisłą za kwotę 28000,00 zł brutto.

 

Płock, 2017-08-01

ZS3.21.2.2017

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zespół Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) zaprasza do  składania ofert na remont podłogi sali gimnastycznej.

Zaproszenie do składania ofert

Formularz oferty

Kosztorys

Wzór umowy

Zapytanie ofertowe

Płock, 2017-06-21

ZS3.21.2.2017

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

PONOWNE

Zespół Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami)  ponownie zaprasza do  składania ofert na remont podłogi sali gimnastycznej.

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest remont części podłogi sali gimnastycznej według kosztorysu ślepego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego po zalaniu z sieci CO. Sala gimnastyczna zlokalizowana jest w Zespole Szkół Nr 3 w Płocku przy ul. Łukasiewicza 11.

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Parkiet III Liceum – ślepy ceny jednostkowe

Parkiet III Liceum – ślepy szczegółowy

Wzór umowy

Płock, 2017-05-24

ZS3.21.2.2017

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zespół Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami)  zaprasza do  składania ofert na remont podłogi sali gimnastycznej.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest remont części podłogi sali gimnastycznej według kosztorysu ślepego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego po zalaniu z sieci CO. Sala gimnastyczna zlokalizowana jest w Zespole Szkół Nr 3 w Płocku przy ul. Łukasiewicza 11.

Zaproszenie do składania ofert

Formularz oferty

Parkiet III Liceum – ślepy ceny jednostkowe

Parkiet III Liceum – ślepy szczegółowy

Wzór umowy

 

Płock, 2017-05-11

ZS3.230.3.2017

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zespół Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami)  zaprasza do  składania ofert na zakup mięsa i wędlin do stołówki szkolnej na rok 2017.

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr. 1

Załącznik nr. 2

Załącznik nr. 3

Płock, 2017-01-31

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku zaprasza do składania ofert na wynajem około 2 m2 powierzchni pod automaty samosprzedające.

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr. 1 – formularz oferty

Wzór umowy

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę firmy: PH Gastromax A. Myszkowski ul. Stodólna 11F/21, 87-800 Włocławek za kwotę 462,48 zł brutto miesięcznie.

Płock, 17-01-2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami)  zaprasza Państwa do  złożenia oferty na zakup tuszy i tonerów na rok 2017.

Zaproszenie do składania ofert

Płock, 27.12.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami)  zaprasza Państwa do  złożenia oferty na zakup tuszy i tonerów na rok 2017.

Zaproszenie do składania ofert

Płock, 27.12.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami)  zaprasza Państwa do  złożenia oferty na zakup środków czystości na rok 2017.

Zaproszenie do składania ofert

Płock, 27.12.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami)  zaprasza Państwa do  złożenia oferty na zakup artykułów papierniczych na rok 2017.

Zaproszenie do składania ofert

Płock, 27.12.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami)  zaprasza Państwa do  złożenia oferty na zakup artykułów biurowych na rok 2017.

Zaproszenie do składania ofert

Płock, 27.12.2016 r.

Zespół Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami)  zaprasza do  składania ofert na zajęcia pozalekcyjne z lektorem natywnym języka angielskiego dla uczniów liceum oraz gimnazjum.

Zaproszenie do składania ofert

Płock, 23.12.2016 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zespół Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami), zaprasza do  składania ofert na zakup artykułów spożywczych do stołówki szkolnej na rok 2017.

Formularz cenowy

Wzór umowy

Zaproszenie do składania ofert

Płock, 23.12.2016 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zespół Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami)  zaprasza do  składania ofert na zakup warzyw i owoców do stołówki szkolnej na rok 2017.

Formularz cenowy

Wzór umowy

Zaproszenie do składania ofert

Płock 23.12.2016 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zespół Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami)  zaprasza do  składania ofert na konserwację windy dla osób niepełnosprawnych.

Zaproszenie do składania ofert

Płock 23.12.2016 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami)  zaprasza do składania ofert na usługę monitoringu wraz z interwencją.

Zaproszenie do składania ofert

Płock 23.12.2016 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zespół Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami)  zaprasza do  składania ofert na dzierżawę kserokopiarki na rok 2017.

Zaproszenie do składania ofert

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zespół Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami)  zaprasza do  składania ofert na zakup ryb do stołówki szkolnej na rok 2017.

Formularz cenowy

Oświadczenie

Wzór umowy

Zaproszenie do składania ofert

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zespół Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami)  zaprasza do  składania ofert na zakup warzyw i owoców do stołówki szkolnej na rok 2017.

Formularz cenowy

Wzór umowy

Zaproszenie do składania ofert

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zespół Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami)  zaprasza do  składania ofert na zakup mięsa i wędlin do stołówki szkolnej na rok 2017.

Formularz cenowy

Oświadczenie

Wzór umowy

Zaproszenie do składania ofert

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zespół Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami), zaprasza do  składania ofert na zakup artykułów spożywczych do stołówki szkolnej na rok 2017.

Formularz cenowy

Wzór umowy

Zaproszenie do składania ofert

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Dyrektor Zespół Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami)  zaprasza do składania ofert oferty na realizację zadania pod nazwą:

„Remont łazienki na parterze”

Wzór umowy

Zaproszenie do składania ofert

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku informuje, że realizację zadania pod nazwą „Remont łazienki na parterze” wygrała firma Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych „Dekar” s.c  z Płocka za kwotę 45387,00 zł

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Dyrektor Zespół Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami)  zaprasza do składania ofert oferty na realizację zadania pod nazwą:

„Zakup drzwi do sal lekcyjnych i sekretariatu”

Załącznik 1 – formularz oferty

Zaproszenie do składania ofert

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zespół Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami)  zaprasza do  składania ofert na realizację zadania pod nazwą:

„Zakup mebli do sekretariatu”

Szczegóły zaproszenia w załączeniu.

Załącznik 1 – formularz oferty

Załącznik 2 – wzór umowy

Zaproszenie do składania ofert