Zamówienia publiczne

Płock, 2017-08-09

ZS3.21.2.2017

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zespół Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) zaprasza do  składania ofert na remont podłogi sali gimnastycznej.

Zaproszenie do składania ofert

Formularz oferty

Kosztorys

Wzór umowy

 

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na remont podłogi sali gimnastycznej wybrano w dniu 6.08.2017 r. ofertę firmy Burakowski Adam z siedzibą Stobiecin 21, 09-150 Czerwińsk nad Wisłą za kwotę 28000,00 zł brutto.

 

Płock, 2017-08-01

ZS3.21.2.2017

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zespół Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) zaprasza do  składania ofert na remont podłogi sali gimnastycznej.

Zaproszenie do składania ofert

Formularz oferty

Kosztorys

Wzór umowy

 

Zapytanie ofertowePłock, 2017-06-21

ZS3.21.2.2017

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

PONOWNE

Zespół Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami)  ponownie zaprasza do  składania ofert na remont podłogi sali gimnastycznej.

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest remont części podłogi sali gimnastycznej według kosztorysu ślepego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego po zalaniu z sieci CO. Sala gimnastyczna zlokalizowana jest w Zespole Szkół Nr 3 w Płocku przy ul. Łukasiewicza 11.

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Parkiet III Liceum – ślepy ceny jednostkowe

Parkiet III Liceum – ślepy szczegółowy

Wzór umowy

Płock, 2017-05-24

ZS3.21.2.2017

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zespół Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami)  zaprasza do  składania ofert na remont podłogi sali gimnastycznej.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest remont części podłogi sali gimnastycznej według kosztorysu ślepego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego po zalaniu z sieci CO. Sala gimnastyczna zlokalizowana jest w Zespole Szkół Nr 3 w Płocku przy ul. Łukasiewicza 11.

Zaproszenie do składania ofert

Formularz oferty

Parkiet III Liceum – ślepy ceny jednostkowe

Parkiet III Liceum – ślepy szczegółowy

Wzór umowy

 

Płock, 2017-05-11

ZS3.230.3.2017

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zespół Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami)  zaprasza do  składania ofert na zakup mięsa i wędlin do stołówki szkolnej na rok 2017.

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr. 1

Załącznik nr. 2

Załącznik nr. 3

Płock, 2017-01-31

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku zaprasza do składania ofert na wynajem około 2 m2 powierzchni pod automaty samosprzedające.

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr. 1 – formularz oferty

Wzór umowy

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę firmy: PH Gastromax A. Myszkowski ul. Stodólna 11F/21, 87-800 Włocławek za kwotę 462,48 zł brutto miesięcznie.

Płock, 17-01-2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami)  zaprasza Państwa do  złożenia oferty na zakup tuszy i tonerów na rok 2017.

Zaproszenie do składania ofert

Płock, 27.12.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami)  zaprasza Państwa do  złożenia oferty na zakup tuszy i tonerów na rok 2017.

Zaproszenie do składania ofert

Płock, 27.12.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami)  zaprasza Państwa do  złożenia oferty na zakup środków czystości na rok 2017.

Zaproszenie do składania ofert

Płock, 27.12.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami)  zaprasza Państwa do  złożenia oferty na zakup artykułów papierniczych na rok 2017.

Zaproszenie do składania ofert

Płock, 27.12.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami)  zaprasza Państwa do  złożenia oferty na zakup artykułów biurowych na rok 2017.

Zaproszenie do składania ofert

Płock, 27.12.2016 r.

Zespół Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami)  zaprasza do  składania ofert na zajęcia pozalekcyjne z lektorem natywnym języka angielskiego dla uczniów liceum oraz gimnazjum.

Zaproszenie do składania ofert

Płock, 23.12.2016 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zespół Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami), zaprasza do  składania ofert na zakup artykułów spożywczych do stołówki szkolnej na rok 2017.

Formularz cenowy

Wzór umowy

Zaproszenie do składania ofert

Płock, 23.12.2016 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zespół Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami)  zaprasza do  składania ofert na zakup warzyw i owoców do stołówki szkolnej na rok 2017.

Formularz cenowy

Wzór umowy

Zaproszenie do składania ofert

Płock 23.12.2016 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zespół Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami)  zaprasza do  składania ofert na konserwację windy dla osób niepełnosprawnych.

Zaproszenie do składania ofert

Płock 23.12.2016 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami)  zaprasza do składania ofert na usługę monitoringu wraz z interwencją.

Zaproszenie do składania ofert

Płock 23.12.2016 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zespół Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami)  zaprasza do  składania ofert na dzierżawę kserokopiarki na rok 2017.

Zaproszenie do składania ofert

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zespół Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami)  zaprasza do  składania ofert na zakup ryb do stołówki szkolnej na rok 2017.

Formularz cenowy

Oświadczenie

Wzór umowy

Zaproszenie do składania ofert

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zespół Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami)  zaprasza do  składania ofert na zakup warzyw i owoców do stołówki szkolnej na rok 2017.

Formularz cenowy

Wzór umowy

Zaproszenie do składania ofert

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zespół Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami)  zaprasza do  składania ofert na zakup mięsa i wędlin do stołówki szkolnej na rok 2017.

Formularz cenowy

Oświadczenie

Wzór umowy

Zaproszenie do składania ofert

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zespół Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami), zaprasza do  składania ofert na zakup artykułów spożywczych do stołówki szkolnej na rok 2017.

Formularz cenowy

Wzór umowy

Zaproszenie do składania ofert

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Dyrektor Zespół Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami)  zaprasza do składania ofert oferty na realizację zadania pod nazwą:

„Remont łazienki na parterze”

Wzór umowy

Zaproszenie do składania ofert

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku informuje, że realizację zadania pod nazwą „Remont łazienki na parterze” wygrała firma Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych „Dekar” s.c  z Płocka za kwotę 45387,00 zł

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Dyrektor Zespół Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami)  zaprasza do składania ofert oferty na realizację zadania pod nazwą:

„Zakup drzwi do sal lekcyjnych i sekretariatu”

Załącznik 1 – formularz oferty

Zaproszenie do składania ofert

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zespół Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami)  zaprasza do  składania ofert na realizację zadania pod nazwą:

„Zakup mebli do sekretariatu”

Szczegóły zaproszenia w załączeniu.

Załącznik 1 – formularz oferty

Załącznik 2 – wzór umowy

Zaproszenie do składania ofert