Zamówienia publiczne

Płock, 2018-10-24

ZS3.230.5.2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 30 000 EURO

PONOWNE

Zamawiający – Zespół Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami)  zaprasza do  składania ofert na zajęcia pozalekcyjne z lektorem natywnym języka angielskiego dla uczniów liceum oraz gimnazjum.

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku informuje, że postępowanie na „Zajęcia pozalekcyjne z lektorem natywnym języka angielskiego dla uczniów liceum oraz gimnazjum” nie zostało rozstrzygnięte z powodu braku ofert.

Płock, 2018-10-09

ZS3.230.5.2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 30 000 EURO

Zamawiający – Zespół Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami)  zaprasza do  składania ofert na zajęcia pozalekcyjne z lektorem natywnym języka angielskiego dla uczniów liceum oraz gimnazjum.

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku informuje, że postępowanie na „Zajęcia pozalekcyjne z lektorem natywnym języka angielskiego dla uczniów liceum oraz gimnazjum” nie zostało rozstrzygnięte z powodu braku ofert.

Płock, 2018-10-09

ZS3.230.11.2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 30 000 EURO

Zamawiający – Zespół Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) zaprasza do  składania ofert na realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia pracowni chemicznej”.

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na realizację zadania pn. „ Zakup wyposażenia pracowni chemicznej wybrano ofertę firmy Kladrew Urszula Muża-Klaman z siedzibą 83-300 Kartuzy ul. 3 Maja 17/6 za kwotę 17215,23 zł brutto.

Płock, 2018-05-16

ZS3.230.5.2018

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 30 000 EURO

PONOWNE

Zamawiający – Zespół Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami)  zaprasza do  składania ofert na zajęcia pozalekcyjne z lektorem natywnym języka angielskiego dla uczniów liceum oraz gimnazjum.

Ogłoszenie

Umowa

Formularz ofertowy

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku informuje, że postępowanie na „Zajęcia pozalekcyjne z lektorem natywnym języka angielskiego dla uczniów liceum oraz gimnazjum” nie zostało rozstrzygnięte z powodu braku ofert spełniających wymogi ogłoszenia.

 

Płock, 2018-05-11

ZS3.21.5.2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 30 000 EURO

Zamawiający – Zespół Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) zaprasza do  składania ofert na realizację zadania pn. „Dostawa i wymiana drzwi na drugim piętrze”.

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na  realizację zadania pn. „ Dostawa i wymiana drzwi na drugim piętrze” wybrano w dniu 18.05.2018 r. ofertę firmy „Okna Drzwi” Bogdan Tekliński  z siedzibą 09-400 Płock ul. Kostrogaj 14 za kwotę 18162,54 zł brutto.

 

Płock, 2018-05-04

ZS3.230.5.2018

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 30 000 EURO

Zamawiający – Zespół Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami)  zaprasza do  składania ofert na zajęcia pozalekcyjne z lektorem natywnym języka angielskiego dla uczniów liceum oraz gimnazjum.

Załącznik 1

Ogłoszenie

Płock, 2017-12-19

ZS3.230.20.2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 30 000 EURO

Zamawiający – Zespół Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) zaprasza do  składania ofert na konserwację windy dla osób niepełnosprawnych na rok 2018.

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku informuje, że postępowanie na konserwację windy dla osób niepełnosprawnych na rok 2018 zostało unieważnione z powodu braku istotnych warunków postępowania w treści ogłoszenia.

Płock, 2017-12-19

ZS3.230.12.2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 30 000 EURO

Zamawiający – Zespół Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) zaprasza do  składania ofert w trybie przetargu pn. „Zakup i dostawa warzyw i owoców do stołówki szkolnej na rok 2018”.

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na „ Zakup i dostawę warzyw i owoców do stołówki szkolnej na rok 2018” wybrano w dniu 28.12.2017 r. ofertę firmy FHU Pander Piotr Bogucki  z siedzibą 09-400 Płock ul. Bielska 56 za kwotę 22573,10 zł brutto.

 

Płock, 2017-12-19

ZS3.230.17.2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 30 000 EURO

Zamawiający – Zespół Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) zaprasza do  składania ofert w trybie przetargu pn.„ Zakup i dostawa tuszy i tonerów na 2018 r.”.

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na „ Zakup i dostawę tuszy i tonerów na rok 2018” wybrano w dniu 28.12.2017 r. ofertę firmy  Paweł Brudzyński FHU Offis z siedzibą 09-402 Płock ul. Chopina 29 za kwotę 8037,00 zł brutto.

Płock, 2017-12-19

ZS3.230.13.2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 30 000 EURO

Zamawiający – Zespół Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) zaprasza do  składania ofert w trybie przetargu pn. „Zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej na rok 2018”.

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na „ Zakup i dostawę artykułów spożywczych do stołówki szkolnej na rok 2018” wybrano w dniu 28.12.2017 r. ofertę firmy  PHU Głowacki Hurtownia „Gouda”  z siedzibą 09-400 Płock ul. Bielska 61 za kwotę 26960,33 zł brutto.

Płock, 2017-12-19

ZS3.230.14.2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 30 000 EURO

Zamawiający – Zespół Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) zaprasza do  składania ofert w trybie przetargu pn. „zakup i dostawa ryb i mrożonek do stołówki szkolnej na rok 2018”.

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na „ Zakup i dostawę ryb i mrożonek do stołówki szkolnej na rok 2018” wybrano w dniu 28.12.2017 r. ofertę firmy  Unifreeze Sp. z o.o.  z siedzibą 09-400 Płock ul. Targowa 2a za kwotę 10775,31 zł brutto.

Płock, 2017-12-19

ZS3.230.18.2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 30 000 EURO

Zamawiający – Zespół Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) zaprasza do składania ofert w trybie przetargu pn. „Zakup  i dostawa artykułów papierniczych na 2018 r.”.

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na „ Zakup i dostawę art. papierniczych na rok 2018” wybrano w dniu 28.12.2017 r. ofertę firmy  Partner Premium Salata Sp. J. z siedzibą 09-407 Płock ul. Graniczna 46 za kwotę 8234,00 zł brutto.

Płock, 2017-12-19

ZS3.230.22.2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 30 000 EURO

Zamawiający – Zespół Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) zaprasza do  składania ofert w trybie przetargu pn.„Odbiór odpadów kuchennych ulegających biodegradacji na 2018 r.”.

Ogłoszenie

Załącznik 2

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na „ Odbiór odpadów kuchennych ulegających biodegradacji na rok 2018” wybrano w dniu 28.12.2017 r. ofertę firmy Ziemia Polska Sp. z o.o. z siedzibą 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Partyzantów 4 za kwotę 64,80 zł brutto za pojemnik 120 litrów.

Płock, 2017-12-19

ZS3.230.19.2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 30 000 EURO

Zamawiający – Zespół Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) zaprasza do  składania ofert na usługi ochrony mienia na rok 2018.

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na „usługi ochrony mienia na rok 2018” wybrano w dniu 28.12.2017 r. ofertę firmy Agencja Ochrony DES Dobrogoszcz Sp. z o.o. z siedzibą 09-400 Płock ul. Kwiatka 43 lok. 3 za kwotę 7306,20 zł brutto (przewidywana łączna wartość zamówienia za rok 2018).

Płock, 2017-12-19

ZS3.230.11.2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 30 000 EURO

Zamawiający – Zespół Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) zaprasza do  składania ofert w trybie przetargu pn. „Zakup i dostawa mięsa i wędlin do stołówki szkolnej na rok 2018”.

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na „ Zakup i dostawę mięsa i wędlin do stołówki szkolnej na rok 2018” wybrano w dniu 28.12.2017 r. ofertę firmy FHU Dubimex Marek Anioł z siedzibą 09-400 Płock ul. Przemysłowa 4 za kwotę 32118,03 zł brutto.

 

Płock, 2017-12-19

ZS3.230.21.2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 30 000 EURO

Zamawiający – Zespół Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) zaprasza do  składania ofert w trybie przetargu pn.„ Dzierżawa kserokopiarek na 2018 r.”.

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na „ Dzierżawę kserokopiarek na rok 2018” wybrano w dniu 28.12.2017 r. ofertę firmy Xeroserwis Ireneusz Golatowski z siedzibą 09-402 Płock ul. Dworcowa 12B za kwotę 0,031 zł brutto za 1 szt. kopii.

Płock, 2017-12-19

ZS3.230.16.2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 30 000 EURO

Zamawiający – Zespół Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) zaprasza do  składania ofert w trybie przetargu pn.„ Zakup i dostawa środków czystości na 2018 r.”.

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na „ Zakup i dostawę środków czystości na rok 2018” wybrano w dniu 28.12.2017 r. ofertę firmy  Partner Premium Salata Sp. J. z siedzibą 09-407 Płock ul. Graniczna 46 za kwotę 30504,50 zł brutto.

Płock, 2017-12-19

ZS3.230.15.2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 30 000 EURO

Zamawiający – Zespół Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) zaprasza do  składania ofert w trybie przetargu pn.„Zakup i dostawa artykułów biurowych na 2018 r.”.

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na „ Zakup i dostawę artykułów biurowych na rok 2018” wybrano w dniu 28.12.2017 r. ofertę firmy  Partner Premium Salata Sp. J. z siedzibą 09-407 Płock ul. Graniczna 46 za kwotę 5876,24 zł brutto.

Płock, 2017-12-06

ZS3.230.10.2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 30 000 EURO

Zamawiający – Zespół Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) zaprasza do  składania ofert w trybie przetargu pn. „Zakup komputerów”.

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

 

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na „zakup komputerów” wybrano w dniu 13.12.2017 r. ofertę firmy Alltech Sp. J. z siedzibą 09-407 Płock ul. Spółdzielcza 33 za kwotę 36547,74 zł brutto.

 

Płock, 2017-12-06

ZS3.230.9.2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 30 000 EURO

Zamawiający – Zespół Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) zaprasza do  składania ofert na realizację zadania pn. „Zakup pracowni językowej”.

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

 

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania pn „zakup pracowni językowej” wybrano w dniu 13.12.2017 r. ofertę firmy Xeroserwis Ireneusz Golatowski z siedzibą 09-402 Płock ul. Dworcowa 12b za kwotę 18282,72 zł brutto.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 30 000 EURO

Zamawiający – Zespół Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) zaprasza do  składania ofert na realizację zadania pn. „Remont auli”.

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na „Remont auli” wybrano w dniu 05.12.2017 r. ofertę firmy Burakowski Adam z siedzibą Stobiecin 21, 09-150 Czerwińsk nad Wisłą za kwotę 75450,00 zł brutto.

 

Płock, 2017-08-09

ZS3.21.2.2017

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zespół Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) zaprasza do  składania ofert na remont podłogi sali gimnastycznej.

Zaproszenie do składania ofert

Formularz oferty

Kosztorys

Wzór umowy

 

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na remont podłogi sali gimnastycznej wybrano w dniu 6.08.2017 r. ofertę firmy Burakowski Adam z siedzibą Stobiecin 21, 09-150 Czerwińsk nad Wisłą za kwotę 28000,00 zł brutto.

 

Płock, 2017-08-01

ZS3.21.2.2017

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zespół Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) zaprasza do  składania ofert na remont podłogi sali gimnastycznej.

Zaproszenie do składania ofert

Formularz oferty

Kosztorys

Wzór umowy

Zapytanie ofertowe

Płock, 2017-06-21

ZS3.21.2.2017

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

PONOWNE

Zespół Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami)  ponownie zaprasza do  składania ofert na remont podłogi sali gimnastycznej.

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest remont części podłogi sali gimnastycznej według kosztorysu ślepego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego po zalaniu z sieci CO. Sala gimnastyczna zlokalizowana jest w Zespole Szkół Nr 3 w Płocku przy ul. Łukasiewicza 11.

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Parkiet III Liceum – ślepy ceny jednostkowe

Parkiet III Liceum – ślepy szczegółowy

Wzór umowy

Płock, 2017-05-24

ZS3.21.2.2017

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zespół Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami)  zaprasza do  składania ofert na remont podłogi sali gimnastycznej.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest remont części podłogi sali gimnastycznej według kosztorysu ślepego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego po zalaniu z sieci CO. Sala gimnastyczna zlokalizowana jest w Zespole Szkół Nr 3 w Płocku przy ul. Łukasiewicza 11.

Zaproszenie do składania ofert

Formularz oferty

Parkiet III Liceum – ślepy ceny jednostkowe

Parkiet III Liceum – ślepy szczegółowy

Wzór umowy

 

Płock, 2017-05-11

ZS3.230.3.2017

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zespół Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami)  zaprasza do  składania ofert na zakup mięsa i wędlin do stołówki szkolnej na rok 2017.

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr. 1

Załącznik nr. 2

Załącznik nr. 3

Płock, 2017-01-31

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku zaprasza do składania ofert na wynajem około 2 m2 powierzchni pod automaty samosprzedające.

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr. 1 – formularz oferty

Wzór umowy

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę firmy: PH Gastromax A. Myszkowski ul. Stodólna 11F/21, 87-800 Włocławek za kwotę 462,48 zł brutto miesięcznie.

Płock, 17-01-2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami)  zaprasza Państwa do  złożenia oferty na zakup tuszy i tonerów na rok 2017.

Zaproszenie do składania ofert

Płock, 27.12.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami)  zaprasza Państwa do  złożenia oferty na zakup tuszy i tonerów na rok 2017.

Zaproszenie do składania ofert

Płock, 27.12.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami)  zaprasza Państwa do  złożenia oferty na zakup środków czystości na rok 2017.

Zaproszenie do składania ofert

Płock, 27.12.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami)  zaprasza Państwa do  złożenia oferty na zakup artykułów papierniczych na rok 2017.

Zaproszenie do składania ofert

Płock, 27.12.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami)  zaprasza Państwa do  złożenia oferty na zakup artykułów biurowych na rok 2017.

Zaproszenie do składania ofert

Płock, 27.12.2016 r.

Zespół Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami)  zaprasza do  składania ofert na zajęcia pozalekcyjne z lektorem natywnym języka angielskiego dla uczniów liceum oraz gimnazjum.

Zaproszenie do składania ofert

Płock, 23.12.2016 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zespół Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami), zaprasza do  składania ofert na zakup artykułów spożywczych do stołówki szkolnej na rok 2017.

Formularz cenowy

Wzór umowy

Zaproszenie do składania ofert

Płock, 23.12.2016 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zespół Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami)  zaprasza do  składania ofert na zakup warzyw i owoców do stołówki szkolnej na rok 2017.

Formularz cenowy

Wzór umowy

Zaproszenie do składania ofert

Płock 23.12.2016 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zespół Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami)  zaprasza do  składania ofert na konserwację windy dla osób niepełnosprawnych.

Zaproszenie do składania ofert

Płock 23.12.2016 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami)  zaprasza do składania ofert na usługę monitoringu wraz z interwencją.

Zaproszenie do składania ofert

Płock 23.12.2016 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zespół Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami)  zaprasza do  składania ofert na dzierżawę kserokopiarki na rok 2017.

Zaproszenie do składania ofert

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zespół Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami)  zaprasza do  składania ofert na zakup ryb do stołówki szkolnej na rok 2017.

Formularz cenowy

Oświadczenie

Wzór umowy

Zaproszenie do składania ofert

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zespół Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami)  zaprasza do  składania ofert na zakup warzyw i owoców do stołówki szkolnej na rok 2017.

Formularz cenowy

Wzór umowy

Zaproszenie do składania ofert

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zespół Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami)  zaprasza do  składania ofert na zakup mięsa i wędlin do stołówki szkolnej na rok 2017.

Formularz cenowy

Oświadczenie

Wzór umowy

Zaproszenie do składania ofert

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zespół Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami), zaprasza do  składania ofert na zakup artykułów spożywczych do stołówki szkolnej na rok 2017.

Formularz cenowy

Wzór umowy

Zaproszenie do składania ofert

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Dyrektor Zespół Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami)  zaprasza do składania ofert oferty na realizację zadania pod nazwą:

„Remont łazienki na parterze”

Wzór umowy

Zaproszenie do składania ofert

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku informuje, że realizację zadania pod nazwą „Remont łazienki na parterze” wygrała firma Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych „Dekar” s.c  z Płocka za kwotę 45387,00 zł

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Dyrektor Zespół Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami)  zaprasza do składania ofert oferty na realizację zadania pod nazwą:

„Zakup drzwi do sal lekcyjnych i sekretariatu”

Załącznik 1 – formularz oferty

Zaproszenie do składania ofert

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zespół Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami)  zaprasza do  składania ofert na realizację zadania pod nazwą:

„Zakup mebli do sekretariatu”

Szczegóły zaproszenia w załączeniu.

Załącznik 1 – formularz oferty

Załącznik 2 – wzór umowy

Zaproszenie do składania ofert