Tytuł projektu: Podnoszenie kompetencji dyrektorów i nauczycieli szkół z terenu Miasta Płocka w ramach pilotażowego Programu edukacyjnego „Mazowsze dla Oświaty”

Beneficjent: Gmina – Miasto Płock

Okres realizacji projektu: od 01.03.2022 r. do 04.12.2022 r.

Wartość dofinansowania:  157 500,00 zł

Zadanie „Podnoszenie kompetencji dyrektorów i nauczycieli szkół z terenu Miasta Płocka w ramach pilotażowego Programu edukacyjnego „Mazowsze dla Oświaty” współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach pilotażowego Programu edukacyjnego „Mazowsze dla Oświaty”.

 Krótki opis projektu:

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zarządczych dyrektorów płockich szkół z wykorzystaniem elementów zarządzania hybrydowego, a także podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania zdalnego i komunikacji zdalnej na potrzeby zajęć zgodnych z podstawą programową, w szczególności wykorzystujących metodę eksperymentu oraz innowacyjne metody pracy projektowej. W ramach projektu zostaną sfinansowane studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim dla:

  • dyrektorów 5 szkół – na kierunku „Skuteczne zarządzanie współczesną jednostką oświatową”, przy czym w studiach podyplomowych mogą uczestniczyć również zastępcy dyrektorów
  • 5 nauczycieli z ww. szkół – na kierunku „Szkoła wobec nowych wyzwań – perspektywa nauczyciela”

W dniu 25.03.2022r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pomiędzy Gminą –  Miasto Płock a Województwem Mazowieckim.

Udział w projekcie zadeklarowała również nasza szkoła.