Projekt Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo

Szczegółowe informacje na temat projektu Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo:

 

PREZENTACJA

www.dbamomojzasieg.pl/soc

Publikacje związane z projektem Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo:

1 . Młodzi Cyfrowi. Nowe technologie. Relacje. Dobrostan.

https://dbamomojzasieg.pl/wp-content/uploads/2021/03/Mlodzi-Cyfrowi.-Nowe-technologie.-Relacje.-Dobrostan_ksiazka-1.pdf

2 . Edukacja zdalna: co stało się z uczniami, ich rodzicami i nauczycielami?

https://zdalnenauczanie.org/wp-content/uploads/2020/10/ZDALNA-EDUKACJA_FINAL.pdf