Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo

Projekt Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo

Szczegółowe informacje na temat projektu Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo:

 

PREZENTACJA

www.dbamomojzasieg.pl/soc

Publikacje związane z projektem Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo:

1 . Młodzi Cyfrowi. Nowe technologie. Relacje. Dobrostan.

https://dbamomojzasieg.pl/wp-content/uploads/2021/03/Mlodzi-Cyfrowi.-Nowe-technologie.-Relacje.-Dobrostan_ksiazka-1.pdf

2 . Edukacja zdalna: co stało się z uczniami, ich rodzicami i nauczycielami?

https://zdalnenauczanie.org/wp-content/uploads/2020/10/ZDALNA-EDUKACJA_FINAL.pdf

3.  CZYM JEST HIGIENA CYFROWA I W JAKI SPOSÓB WŁAŚCIWIE O NIĄ ZADBAĆ?

https://www.youtube.com/watch?v=Ncn0Wu957dI

4. 10 ZASAD HIGIENY CYFROWEJ

https://www.youtube.com/watch?v=QvylySSkZ8M&t=8s

3. PORADNIK DLA RODZICÓW – Nowe technologie w domu

4. PORADNIK DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI – Depresja to choroba a nie gorszy dzień

5. PORADNIK DLA NASTOLATKÓW – Depresja to choroba a nie gorszy dzień

6. E-UZALEŻNIENIA A HIGIENA CYFROWA. GDZIE ZATEM JEST GRANICA?