Kalendarz roku szkolnego

 

Rok szkolny 2022/2023

Termin

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września 2022 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2022 r.

Ferie zimowe

13 – 26 lutego 2023 r..

Wiosenna przerwa świąteczna

6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.

Zakończenie roku szkolnego dla klas IV

28 kwietnia 2023 r.

Egzamin maturalny:

– część pisemna

– część ustna

 

od 4 do 23 maja 2023r.

od 10 do 23 maja 2023 r.

Majówka

1,3 maja 2023r.

Boże Ciało

8 czerwca 2023r.

Zakończenie roku szkolnego

23 czerwca 2023 r.

Ferie letnie

24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

31 października 2022 r.

2 maja 2023 r.

4 – 15 maja 2023 r. – egzamin maturalny