ZAINSPIRUJ SIE I ZACZNIJ TWORZYĆ

W naszej szkole przygotowujemy uczniów do aktywnego życia we współczesnym świecie poprzez kształtowanie samodzielności, przedsiębiorczości i poczucia odpowiedzialności za własną przyszłość przygotowujemy ich do planowania i realizowania własnej drogi edukacyjnej i zawodowej.

0
Uczniów
0
Kierunków
0
Nauczycieli
0
Oddziałów

Komunikat

Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi informuje, że w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025 będą brane pod uwagę oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły z następujących przedmiotów:

1) z języka polskiego i matematyki,

2) z dwóch przedmiotów obowiązkowych spośród: języki obce nowożytne, biologia, chemia, fizyka, informatyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, z których kandydat uzyskał najwyższe oceny końcowe.

Zapoznaj się z naszą ofertą