Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024:

– Przewodniczący Rady Rodziców: Damian Olewnik
– Skarbnik: Marcin Chapko
– Sekretarz: Mariusz Gawroński

Składki na Radę Rodziców

można wpłacać przelewem – na rachunek bankowy:

Rada Rodziców III Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 11

nr: 45 9038 0004 0000 1186 2000 0010

w tytule należy wpisać: nazwisko, imię i klasę ucznia

Ważne informacje