Informacje dla rodziców

Dyrektor szkoły przyjmuje interesantów każdego dnia od poniedziałku do piątku,

po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 

Składki na Radę Rodziców

można wpłacać:

  • gotówką – w pok. 132 lub
  • przelewem – na rachunek bankowy:

Rada Rodziców III Liceum Ogólnokształcącego

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 11

nr: 51 2490 0005 0000 4530 5420 0339

Roczna składka wynosi 50 zł.

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców i uczniów szkoły, ustalamy ostatni dyżur przedstawicieli PZU dnia 04.10.2019 r. (piątek) w godzinach 12-14. Ponadto informujemy, że oświadczenia oraz opłaty do ubezpieczenia grupowego można będzie jeszcze złożyć do 15.10.2019 r. w biurze PZU, adres: Płock, ul. Bielska 45.
 
Szanowni rodzice !
Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków nie jest obowiązkowe ani dla rodziców, ani dla szkoły. Ubezpieczenie NNW jest ubezpieczeniem dobrowolnym i rodzice nie mają obowiązku brania udziału w grupowym ubezpieczeniu NNW. Kwestia ubezpieczenia jest autonomiczną decyzją rodziców.
 
Informujemy, iż w trosce o pełen zakres informacji dotyczących ubezpieczenia NNW w dniu 19.09.2019 od godz 15:15 do 18:30 do Państwa dyspozycji będzie dostępny specjalista produktowy PZU Edukacja – Pani Magdalena Czarnecka, która na Państwa życzenie udzieli wszelkich niezbędnych informacji dotyczących powyższego ubezpieczenia.
Ponadto w dniach 26.09 w godzinach 12:00-14:00 oraz 27.09 w godzinach 7:30 – 9:30 do Państwa dyspozycji dostępna będzie Pani Rutkowska Małgorzata.
 
  • Ogólne warunki ubezpieczenia dzieci i młodzieży (przejdź …)

 

INSTYTUCJE DO KTÓRYCH MOŻNA ZGŁOSIĆ SIĘ O WSPARCIE W SYTUACJACH WYMAGAJĄCYCH POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ I WYCHOWAWCZEJ

 

Informacje dla Rodziców:

Bezpieczeństwo w sieci