Informacje dla rodziców

Uprzejmie informujemy, iż Dyrektor szkoły przyjmuje interesantów w sprawach interwencji, skarg i wniosków w każdy czwartek w godz. 15:30 – 16:30.

 

  • Ogólne warunki ubezpieczenia dzieci i młodzieży (przejdź …)

 

  • Konto Rady Rodziców  38 1060 0076 0000 3200 0024 9893  Bank BPH w Płocku

W tytule przelewu dopisek – wpłaty na Radę Rodziców.

 

 

Bezpieczeństwo w sieci