Informacje dla rodziców

Dyrektor szkoły przyjmuje interesantów każdego dnia od poniedziałku do piątku,

po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024:

Przewodniczący Rady Rodziców: Damian Olewnik
Sekretarz: Mariusz Gawroński
Skarbnik: Marcin Chapko

Składki na Radę Rodziców

można wpłacać:

  • gotówką – w pok. 132 lub
  • przelewem – na rachunek bankowy:

Rada Rodziców III Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 11

nr: 45 9038 0004 0000 1186 2000 0010

w tytule należy wpisać: nazwisko, imię i klasę ucznia

 Roczna składka wynosi 50 zł.

 

BEZPŁATNA POMOC W ZAKRESIE PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ, ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ORAZ PRZEMOCY W RODZINIE

 

Informacje dla Rodziców:

Bezpieczeństwo w sieci