Informacje dla rodziców

Dyrektor szkoły przyjmuje interesantów każdego dnia od poniedziałku do piątku,

po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023:

– Przewodniczący Rady Rodziców:
– Skarbnik:
– Sekretarz:

 

Składki na Radę Rodziców

można wpłacać:

  • gotówką – w pok. 132

Roczna składka wynosi 50 zł.

 

 
Szanowni rodzice !
Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków nie jest obowiązkowe ani dla rodziców, ani dla szkoły. Ubezpieczenie NNW jest ubezpieczeniem dobrowolnym i rodzice nie mają obowiązku brania udziału w grupowym ubezpieczeniu NNW. Kwestia ubezpieczenia jest autonomiczną decyzją rodziców.
 
 
 

 

 

BEZPŁATNA POMOC W ZAKRESIE PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ,

ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

ORAZ PRZEMOCY W RODZINIE

 

Informacje dla Rodziców:

Bezpieczeństwo w sieci