Informacje dla rodziców

Dyrektor szkoły przyjmuje interesantów każdego dnia od poniedziałku do piątku,

po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022:

– Przewodniczący Rady Rodziców: Pan Damian Olewnik
– Skarbnik: Pan Mariusz Gawroński
– Sekretarz: Pani Ewa Wiśniewska

 

Składki na Radę Rodziców

można wpłacać:

  • gotówką – w pok. 132 lub
  • przelewem – na rachunek bankowy:

Rada Rodziców III Liceum Ogólnokształcącego

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 11

nr: 51 2490 0005 0000 4530 5420 0339

Roczna składka wynosi 50 zł.

 

 
Szanowni rodzice !
Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków nie jest obowiązkowe ani dla rodziców, ani dla szkoły. Ubezpieczenie NNW jest ubezpieczeniem dobrowolnym i rodzice nie mają obowiązku brania udziału w grupowym ubezpieczeniu NNW. Kwestia ubezpieczenia jest autonomiczną decyzją rodziców.
 
 
 

załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3

 

BEZPŁATNA POMOC W ZAKRESIE PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ,

ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

ORAZ PRZEMOCY W RODZINIE

 

Informacje dla Rodziców:

Bezpieczeństwo w sieci