CAŁODOBOWA BEZPŁATNA POMOC DEDYKOWANA DZIECIOM I MŁODZIEŻY

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży   116 111

strona internetowa www.116111.pl/napisz

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka   800 12 12 12

czat stronie RPD www.brpd.gov.pl

POMOC W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

„Niebieska Linia” 800 12 00 02 czynna przez całą dobę

Telefon Interwencyjno – Wspierający dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie (lub świadków przemocy) prowadzony przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

660 434 220 czynny codziennie od 9:00 do 21:00

TELEFON ZAUFANIA „Narkotyki – Narkomania”  

800 199 990 czynny codziennie od 16:00 do 21:00 z wyjątkiem świąt państwowych

TELEFON ZAUFANIA – uzależnienia behawioralne

(uzależnienia od hazardu, internetu, seksu, zakupów, pracy czy jedzenia)

801 889 880 czynny codziennie (także w weekendy) od 17:00 do 22:00.

POMOC TELEFONICZNA I ONLINE DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI

potrzebujących wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy psychologicznej dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności takie jak: agresja i przemoc w szkole, cybeprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, depresja i obniżony nastrój, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania

800 100 100 czynny od poniedziałku do piątku od 12:00 do 15:00 (pomoc@800100100.pl)

PORADNIA PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Od kwietnia 2021 roku Centrum Zdrowia Psychicznego mieszczące się w Płocku przy ul. Mikołaja Reja 15/3 poszerza swoją działalność o ofertę skierowaną do dzieci i młodzieży, uruchamiając Poradnię Psychologiczną dla Dzieci i Młodzieży. Zapisy do specjalistów już trwają. W celu umówienia wizyty nie jest wymagane skierowanie.

Udzielane świadczenia:

  • porady psychologiczne;
  • sesje psychoterapii: indywidualnej, rodzinnej, grupowej, wsparcia psychospołecznego;
  • wizyty domowe lub środowiskowe.

Telefon kontaktowy: 532 403 556.

źródło: https://nowy.plock.eu/mieszkaniec/poradnia-psychologiczna-dla-dzieci-i-mlodziezy/

 W zakładce INFORMACJE DLA RODZICÓW dostępny jest aktualny wykaz instytucji świadczących bezpłatną pomoc dla mieszkańców Płocka z zakresu profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy  w rodzinie.

Znajdziecie tam Państwo również informacje na temat: bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w sieci, zagrożeń związanych ze stosowaniem e-papierosów, narkotyków, a także elektroniczną wersję poradnika dla rodziców „Nastoletnia depresja” opracowanego w ramach kampanii Forum Przeciw Depresji.