Przedmioty rozszerzone: biologia chemia język angielski.

drugi język obcy (do wyboru): niemiecki, hiszpański

W oddziale oferujemy:

  • innowację zajęcia z neurobiologii – warsztaty praktyczne
  • współpracę z instytucjami zewnętrznymi