Przedmioty rozszerzone: biologia język polski język angielski.

drugi język obcy (do wyboru): niemiecki, rosyjski

W oddziale oferujemy:

  • wprowadzenie do psychologii – cykliczne warsztaty na temat psychologii; poznanie psychologii od kuchni
  • seminarium talentów z biologii