Przedmioty rozszerzone: język polski historia język angielski.

drugi język obcy (do wyboru):  niemiecki rosyjski

W oddziale oferujemy:

  • koło literackie – literatura po szkole
  • koło teatralne – przygotowanie przedstawień szkolnych
  • cykliczne wyjazdy do teatru