Szanowni Państwo!

Sięganie przez młodzież po substancje psychoaktywne, w tym dopalacze, to palący problem współczesności. Warto w związku z tym wiedzieć, gdzie poszukiwać pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia dzieci i młodzieży spowodowanych zażyciem dopalaczy.

800 060 800 – bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego. Znajdziecie tu Państwo informacje na temat:

– negatywnych skutków zażywania dopalaczy,

– możliwości leczenia.

800 100 100 , pomoc@800100100.pl – bezpłatna, anonimowa pomoc telefoniczna oraz online dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci. Otrzymacie tu Państwo wsparcie
w sytuacjach związanych między innymi  z:

– zagrożeniem nowymi technologiami, cyberprzemocą,

– kontaktem z substancjami psychoaktywnymi, uzależnieniem,

– zaburzeniami odżywiania, depresją.

Telefon prowadzi Fundacja: Dzieci Niczyje, linia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach: 12.00 – 18.00.

801 199 990 – Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki – Narkomania. Pod tym numerem specjaliści udzielają wsparcia w sytuacjach trudnych, informują na temat ryzyka używania narkotyków
i dopalaczy. Telefon jest prowadzony przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii i czynny jest codziennie w godzinach: 16.00 – 21.00.

Poradnia internetowa www.narkomania.org.pl – anonimowa pomoc online lekarza psychiatry, psychologa i prawnika. Poradnia prowadzona na zlecenie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.