19 i 20 marca w auli naszej szkoły odbyła się III edycja Przedmiotowych Igrzysk Trzeciego. Był to drugi, finałowy etap konkursu, w którym wzięli udział uczniowie klas 7 i 8 z kilkunastu szkół podstawowych z terenu miasta Płocka, powiatu płockiego, sierpeckiego oraz gostynińskiego. Uczestnicy finału zostali wyłonieni w pierwszym etapie, przeprowadzonym w szkołach macierzystych.

Pierwszego dnia Igrzysk uczniowie zmagali się z zadaniami z języka polskiego oraz angielskiego. Drugiego dnia przyszła kolej na rozwiazywanie problemów matematycznych. Poziom konkursów był bardzo wysoki, gdyż uczestnicy musieli wykazać się zarówno wiedzą teoretyczną, jak i umiejętnością jej kreatywnego wykorzystania. Zdaniem uczestników taka formuła konkursów dała im dużą satysfakcję.

Ogłoszenie wyników, nagrodzenie laureatów oraz wszystkich pozostałych uczestników odbędzie się podczas uroczystej Gali 19 kwietnia o godzinie 10.00 w auli III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Płocku, na którą już teraz serdecznie zapraszamy.