W dniu 11 kwietnia 2024 r., w Zespole Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza w Płocku odbył się finał XX edycji Międzypowiatowego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej „Młodzi przyszłością Europy”. Połączony był on uroczystym zakończeniem imprezy, podczas której odbyła się prelekcja przedstawiciela Fundacji Roberta Schumana, występy chóru i specjalnie na tą okazje upieczony tort z logo konkursu.
Współorganizatorami konkursu są współpracujące ze sobą od lat dwie szkoły – Zespół Szkół Centrum Edukacji im. I. Łukasiewicza w Płocku i III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Dąbrowskiej w Płocku. Koordynatorem konkursu w III LO jest p. Bogdan Majewski.
W tym roku szkolnym do finału konkursu awansowało dziesięciu najlepszych uczniów szkół średnich północnego Mazowsza, zakwalifikowanych po eliminacjach półfinałowych z dnia 6 marca 2024 r.
W czwartek po finałowym teście Komisja Konkursowa wyłoniła trzech laureatów: I miejsce zdobył Gabriel Rutkowski z III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Dąbrowskiej w Płocku, II miejsce – Adam Serwach z Zespołu Szkół Centrum Edukacji im. I. Łukasiewicza w Płocku – V LO w Płocku i III miejsce – Jakub Żurawski z Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Płocku.
Pozostali uczestnicy konkursu uzyskali tytuł finalisty: Piotr Skierkowski (Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu), Aleksander Mieszkowicz (Zespół Szkół Centrum Edukacji w Płocku), Hubert Osowski (ZSCKR w Studzieńcu), Adrian Kondracki (ZSCE w Płocku – V LO), Paweł Matczak (Zespół Szkół Zawodowych im. M. Skłodowskiej-Curie w Płocku), Kacper Kruk (ZSCE w Płocku), Zuzanna Głód (ZSCE w Płocku – Technikum Chemiczne).
Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy, a ich opiekunowie podziękowania za trud przygotowania młodzieży do konkursu.
Organizatorzy dziękują za udział w konkursie i zapraszają wszystkich na kolejną edycję w przyszłym roku szkolnym.