Olimpiada Znajomości Afryki– dwóch uczniów na etapie wojewódzkim 2 marca 2024 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbył się II etap XXII edycji Olimpiady Znajomości Afryki. W auli Uniwersytetu zebrało się dwustu czterdziestu sześciu najlepszych uczestników Olimpiady z Mazowsza, wśród których znalazło się dwoje naszych uczniów: Rafał Szkolmowski (2c) i Mikołaj Sobota (1f). Opiekunami uczniów byli p. Bogdan Majewski i p. Jolanta Lipka.
Celem Olimpiady jest promocja kontynentu afrykańskiego przy zwróceniu szczególnej uwagi na działalność naszych rodaków – bogactwo pracy polskich misjonarzy i misjonarek, ambasadorów naszego kraju oraz ludzi, wśród których żyją. Ponadto uczestnictwo w konkursie integruje uczniów. Promuje idee wychowania w duchu tolerancji, szacunku dla drugiego człowieka bez względu na jego pochodzenie, oraz uczy wrażliwości, otwartości na inne narody i kultury.
Każdy uczestnik Olimpiady w ciągu 1,5 godziny rozwiązywał test składający się z 70 pytań. Do III etapu Olimpiady kwalifikuje się 65 uczniów: 49 uczniów z najlepszymi wynikami, niezależnie od okręgu oraz – w dalszej kolejności – jeden uczeń z najlepszymi wynikami z okręgu.
W dniu 8 marca Komitet Główny Olimpiady, po sprawdzeniu 1590 prac uczniów z etapów okręgowych, wyłonił 74 finalistów Olimpiady. Wyniki naszych uczniów przedstawiają się następująco: Mikołaj Sobota (42 pkt.) i Rafał Szkolmowski (37 pkt.). Tym razem naszym uczniom nie udało się zakwalifikować do finału Olimpiady.
Zapraszamy za rok:)