Ogłoszenie!

Z uwagi na obecną sytuację zawieszamy konkurs.

Dopiero po powrocie do szkoły przekażecie swoim nauczycielom matematyki zadania z miesiąca marca.

 

Konkurs matematyczny „Zadania miesiąca”

 

Konkurs trwa od października do kwietnia. Co miesiąc nowe zadania do rozwiązania w domu.

Regulamin

 1. W konkursie może wziąć udział każdy uczeń klas 1-2 III LO.
 2. Zadania będą publikowane na stronie internetowej szkoły www.3lo.pl  w pierwszym tygodniu miesiąca października, listopada, grudnia 2019 r., lutego, marca i kwietnia 2020r.
 3. Uczestnik konkursu rozwiązane zadania przekazuje swoim nauczycielom matematyki do końca danego miesiąca.
 4. Każde zadanie należy rozwiązać na oddzielnej kartce A4, podpisanej imieniem, nazwiskiem oraz wskazaniem klasy, do której uczęszcza.
 5. Każdy uczestnik otrzyma swój kod i pod nim na stronie internetowej będzie mógł sprawdzić wynik oraz ranking miesiąca.
 6. Co miesięczny ranking konkursowy dostępny będzie na stronie szkoły www.3lo.pl.
 7. Pierwszy etap konkursu kończy się z końcem grudnia 2019, drugi rozpoczyna się w lutym 2020.
 8. Zmagania konkursowe zamierzamy zakończyć 30 kwietnia 2020.
 9. Po każdym etapie konkursu uczestnicy za swój wysiłek zostają nagrodzeni ocenami z matematyki według skali ocen obowiązującej w zasadach wewnątrzszkolnego oceniania.
 10. Do konkursu można przyłączyć się w dowolnym miesiącu.
 11. Uczniowie, którzy zbiorą najwięcej punktów w swojej kategorii wiekowej, otrzymają na koniec roku szkolnego dodatkową ocenę z matematyki oraz dyplom uznania.
 12. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie.

Powodzenia!

Zadania – październik (klasy pierwsze)

Wyniki – październik (klasy pierwsze) – pobierz

Zadania – październik (klasy drugie)

Wyniki – październik (klasy drugie) – pobierz

Zadania – listopad (klasy pierwsze)

Wyniki – listopad (klasy pierwsze) – pobierz

Zadania – listopad (klasy drugie)

Wyniki – listopad (klasy drugie) – pobierz

Zadania – grudzień (klasy pierwsze)

Wyniki – grudzień (klasy pierwsze) – pobierz

Zadania – grudzień (klasy drugie)

Wyniki – grudzień (klasy drugie) – pobierz

Zadania – luty  (klasy pierwsze)

Wyniki – luty (klasy pierwsze) – pobierz

Zadania – luty  (klasy drugie)

Wyniki – luty (klasy drugie) – pobierz

Zadania – marzec  (klasy pierwsze)

 

Zadania – marzec (klasy drugie)

 

Podsumowanie wyników po I etapie konkursu:

Zgodnie z prośbą uczestników wzorcowe zadania z miesiąca lutego (obejrzyj)