Strona główna2024-04-18T20:41:46+02:00
III LO w Płocku

Aktualności

OSIĄGNIĘCIA NASZYCH UCZNIÓW, SUKCESY I WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY

EGZAMIN MATURALNY

Czytaj więcej

PLAN ZAJĘĆ

Czytaj więcej

DOKUMENTY SZKOLNE

NASZE PASJE I ZAINTERESOWANIA

Klub Turystyczny SKKT – PTTK GLOBTROTERS

Koło/Klub działa od 1979 roku, kiedy to p. Bożena Czechowska powołała szkolne koło turystyczne „Globtroters”. W 1983 roku p. Witold Sitkowski oficjalnie zarejestrował koło przy Miejskim Oddziale PTTK w Płocku, a od września 1992 roku opiekunem jest p. mgr Bogdan Majewski.

Klub Turystyczny SKKT – PTTK Globtroters skupia w swoich szeregach od wielu lat młodzież, która interesuje się turystyką, poznaniem własnego regionu Ziemi Płockiej i ojczystego kraju. Główną formą działalności Klubu są rajdy piesze, na których młodzież poznaje najbliższy krajobraz, zabytki architektury i obyczaje regionalne oraz rywalizuje z innymi drużynami o zdobycie trofeów, co ma swoje odbicie w dużej ilości zdobytych pucharów i dyplomów.

 Trochę więcej o Nas: http://archiwum.3lo.pl/osiagniecia-liceum/globtroters/

NASZE KONKURSY

PRZEDMIOTOWE IGRZYSKA TRZECIEGO

Celem konkursu jest propagowanie wiedzy jako jednej z największych wartości oraz doskonalenie umiejętności uczniów w zakresie języka polskiego, matematyki oraz  języka angielskiego. Składa się on z dwóch etapów i jest uwieńczony uroczystą Galą. Jest on adresowany do uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych z Płocka oraz powiatu płockiego, sierpeckiego i gostynińskiego.  I etap konkursu odbywa się w szkołach macierzystych natomiast II etap już na terenie III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku. Przedsięwzięcie jest objęte Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego, Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Prezydenta Miasta Płocka i cieszy się ogromną popularnością wśród uczniów.

Więcej informacji

Regulamin
Zbiorcza karta zgłoszenia
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Mnie ta ziemia od innych droższa

Konkurs o zasięgu powiatowym dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych, organizowany od 2012 roku przez Książnicę Płocką im. W. Broniewskiego i III Liceum Ogólnokształcące im. M. Dąbrowskiej. Celem konkursu jest upowszechnienie twórczości Władysława Broniewskiego. Prace konkursowe oceniane są  w kategoriach: esej literacki, tłumaczenia wierszy na języki obce, słuchowisko  oraz  piosenka poetycka.

Konkurs odbywa się pod patronatem Prezydenta Miasta Płocka i Starosty Płockiego.

Międzypowiatowy Konkurs Wiedzy o UE

Organizatorzy Konkursu:

 • III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku.

Koordynator: p. Bogdan Majewski;

 • Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza w Płocku.

Koordynatorzy: p. Joanna Murawska, p. Anna Kokoszczyńska, p. Bogumiła Stempińska;

Pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Celem Konkursu jest:

 • rozbudzenie w młodzieży zainteresowania problematyką europejską,
 • utrwalenie wiedzy o krajach należących do Unii Europejskiej,
 • rozwijanie wiedzy na temat miejsca i roli Polski w Unii Europejskiej,
 • poznawanie sposobów funkcjonowania organów Unii Europejskiej i znaczenia tej organizacji ponadpaństwowej.

Więcej: http://3lo.pl/konkurs-wiedzy-o-ue/

SZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNY

 1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas pierwszych III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku
 2. Organizatorami konkursu są nauczyciele III LO – p. Bogdan Majewski, p. Ewa Stanowska, p. Jolanta Torbicka.
 3. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań matematycznych i informatycznych poprzez:
 • pogłębianie wiedzy matematycznej i informatycznej,
 • rozbudzanie i rozwijanie u uczniów zainteresowania matematyką,
 • zachęcanie uczniów do szukania powiązań matematyki z innymi dziedzinami,
 • wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji z poszanowaniem praw autorskich.

Rys historyczny
Pomysłodawczynią Szkolnego Konkursu Fotograficznego w III LO była nauczycielka informatyki p. Ewa Cieżniewska, która nazwała go jako „Fotokonkurs”. Rokrocznie Fotokonkurs był organizowany dla uczniów naszej szkoły, najczęściej w trzech kategoriach. Najlepsze prace uczniów były nagradzane i prezentowane na stronie szkoły oraz korytarzu przed salami informatycznymi.
Po odejściu p. E. Cieżniewskiej na emeryturę konkurs przejęli dwaj nauczyciele naszej szkoły: p. Grzegorz Gołębiewski – nauczyciel historii i wos-u i p. Bogdan Majewski – nauczyciel geografii i informatyki. Od XII edycji Fotokonkurs przemianowano na Szkolny Konkurs Fotograficzny. Poszerzono formułę konkursu i zakres tematyczny. Po wakacjach organizowana jest edycja konkursu pt. „Wspomnienia z wakacji”, która cieszy się dużym powodzeniem. Uczniowie z wakacyjnych wyjazdów przywożą dużo ciekawych zdjęć, pokazujących różne zakątki Polski i świata.
W drugim półroczu organizowana jest następna edycja Konkursu. Co roku ma inny motyw przewodni, np. „Wiosna”, „Rzeki, rzeczki, strumyki”. Poza stałymi terminami Szkolnego Konkursu Fotograficznego, są dodatkowe edycje związane ważnymi rocznicami i wydarzeniami historycznymi.
Z roku na rok nasz konkurs przyciąga coraz więcej pasjonatek i pasjonatów fotografii, którzy dostarczają dużą ilość interesujących zdjęć. Komisji konkursowej zwykle jest wyjątkowo trudno wyłonić laureatów. Ocenianych jest wiele aspektów fotografii, m. in.: oryginalność tematu i kadru, kompozycja zdjęcia, umiejętność uchwycenia chwili i wrażenia estetyczne. Zdjęcia muszą być wydrukowane w formacie 20×30 cm, wcześniej niepublikowane i nie przetwarzane w programach graficznych.
Relacje z uroczystego rozstrzygnięcia Szkolnego Konkursu Fotograficznego są zamieszczane na stronie internetowej szkoły wraz z nagrodzonymi zdjęciami. Dodatkowo zdjęcia są eksponowane w gablotach na korytarzu szkoły i podczas Dni Otwartych szkoły.

„Turniej Czterech Sprawności” to konkurs językowy organizowany przez III LO we współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Polskim Stowarzyszeniem Nauczycieli Języka Niemieckiego. Nazwa konkursu jest parafrazą popularnej imprezy sportowej i po dwóch edycjach, które się odbyły, można stwierdzić, że dostarcza równie dużo emocji.

Udział w konkursie daje możliwość sprawdzenia swoich kompetencji językowych. Na poszczególnych etapach testowane są sprawności, bez których trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie we współczesnym świecie. Na pierwszym etapie uczestnicy mierzą się z czytaniem i słuchaniem ze zrozumieniem tekstów w języku angielskim, na drugim etapie czeka ich rozmowa w języku angielskim, a na trzecim pisanie w drugim wybranym języku obcym (innym niż angielski).

MISJA SZKOŁY

W naszej szkole przygotowujemy uczniów do aktywnego życia we współczesnym świecie poprzez kształtowanie samodzielności, przedsiębiorczości i poczucia odpowiedzialności za własną przyszłość przygotowujemy ich do planowania i realizowania własnej drogi edukacyjnej i zawodowej.

Przejdź do góry