9.04
2020

Drodzy ósmoklasiści!

Jeśli jeszcze macie wątpliwości związane z wyborem szkoły, my je rozwiejemy.   Zapraszamy do III LO !!!        

16.03
2020

Apel Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

APEL DO RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w dniach 12 – 25 marca 2020 r. W związku z nasileniem zachorowań na COVID-19 decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca 2020 r. zawieszone zostały zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych (publicznych i niepublicznych). Działanie to ma na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażenia koronawirusem. W związku z powyższym oraz […]